Föräldraråd

Alla vårdnadshavare till elever i Johan Skytteskolan är välkomna att delta i Föräldrarådet, som har möten ca tre gånger per läsår. Varje klass utser två föräldrarepresentanter i samband med höstens föräldramöten och dessa får via mejl en personlig kallelse och dagordning till kommande föräldraråd.

Återkommande punkter på dagordningen är information från skolledningen och elevråd.  Den som vill väcka en fråga ska mejla skolledningen senast två veckor före nästa möte.

 

 

Till föräldrarådsrepresentanterna och övriga intresserade vårdnadshavare!

 

Skolledningen vid Johan Skytteskolan inbjuder till Föräldraråd 9 maj, 2017

Tisdagen den 9 maj kl 18:00-20:00 Utvärdering av läsåret. Plats: Aulan

 

 

Välkomna!

Stig Gisslén, rektor

                  

                                                                       

 

 

Kalendarium vt. 2017 

Planering pågår

 

 

 

 

Till höger under "Relaterade dokument" finns minnesanteckningar från Föräldraråd 18 oktober, 2016

och även en skiss över den planerade nybyggnaden av Ekängens F-6 skola

 

 

 

 

 

 

 

Dela: