Fritidsverksamhet och skolbarnsomsorg

Fritidsverksamhet och skolbarnsomsorg på bedrivs i fritidshemmen Eken för åk F, Ängen  för åk 1, Opalen  för åk 3 och Skyttarna för åk 2 samt eftermiddagsverksamheten på Klubben för åk 4-6. 

För elever i åk 7 - 9 finns organiserad rastverksamhet som utgår från skolans ljushall och som drivs av en fritidsledare. 

Under loven fungerar fritidsverksamheten som heldagsomsorg och barnen får lunch och mellanmål i skolan. Fritidshemmen för åk F-3 har ordinarie öppettider mellan 6.30 -18.00. Klubben har öppet mellan kl 9.00-17.00 samt fredagar 9.00-16.00 under loven.

Fritidsverksamheterna är ett komplement till skolan och ska bidra till barnens allsidiga utveckling och lärande.

För närvarande är närmare 400 elever inskrivna i fritids och på fritidsklubb

 

 

 

 

 

Dela: