Förstelärare Johan Skytteskolan

Skickliga lärare är avgörande för att ditt barn ska lyckas i skolan!

Stockholm stad satsar stort på att ge skickliga lärare möjlighet att utveckla undervisningen, och därmed hela skolan. Inför höstterminen kommer staden ha över 800 förstelärare och lektorer med fokus på att utveckla undervisningen och därmed hela skolans utveckling.

 

För oss på Johan Skytteskolan innebär det att vi har tillsatt 11 förstelärare läsåret 2015/2016. Det är en viktig satsning för att stärka och utveckla vår skola.

Grunden i förstelärarnas uppdrag är det ordinarie läraruppdraget. Till det har förstelärarna på Johan Skytteskolan ett utökat uppdrag som innebär att dels vara ett konsultativt stöd gentemot skolans ledning i planering och prioritering gällande den pedagogiska utvecklingen på skolan och att dels vara ett operativt stöd i den pedagogiska verksamheten i strävan mot skolans pedagogiska vision. Förstelärarna formulerar specificerade mål och aktiviteter för sin verksamhet. Dessa infogas i skolans verksamhetsplan.

I sitt konsultativa arbete gentemot skolans ledning är målsättningen att förstelärarna genom sina aktiviteter:
• ökar kvaliteten i planeringen av pedagogiska aktiviteter
• är behjälpliga i planeringen av förläggandet av den pedagogiska verksamheten
• verkar för strukturer som underlättar pedagogisk utveckling på skolan
• utvecklar arbetet med läsförståelse i alla ämnen
• är drivande i att bevaka och informera om ny forskning
• bistår med analyser av resultat i verksamheten
• kommer med förslag på åtgärder baserade på gjorda analyser. 

I sitt arbete med att operativt stötta och inspirera i den pedagogiska verksamheten är målsättningen att förstelärarna genom sina aktiviteter:
• samlar och sprider goda idéer och tips, särskilt med inriktning mot en undervisning som ökar graden av studiero, inflytande och förutsägbarhet för eleverna
• stimulerar och uppmuntrar en undervisning med hög grad av formativ återkoppling till eleverna
• exemplifierar skolans pedagogiska målbild i sin undervisning.

 

Vill du veta mer om Stockholms stads satsning på att utveckla undervisningen?
Gå in på www.pedagogstockholm.se/karriar

 

Dela: