Rektorsbrev

Till elever, vårdnadshavare och personal vid Johan Skytteskolan

 

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår 2017/2018

 

Ett speciellt välkommen till alla nya barn, elever och vårdnadshavare/föräldrar som ska börja i förskoleklass eller andra klasser på skolan. Vi hälsar även ny personal välkommen till skolan. Tillsammans ser vi fram mot ett nytt och lärorikt läsår fyllt av undervisning, utveckling och utmaningar.

Som vanligt kommer dagarna att fyllas av bildning inför framtiden och jag ser fram mot de schemabrytande aktiviteterna vi kommer att genomföra t ex: Mentorsdag/Klassens dag, Friluftsdagar, Studiebesök, Alla hjärtans dag, Annorlundadagen och Fritidshemmens dag. Våra elever kommer säkerligen att röna nya framgångar även detta läsår vid Skol-DM, matematiktävlingar, schackturneringar, Finn upp etc. Vilket spännande läsår vi har framför oss!

Med anledning av att vår nya och efterlängtade skolbyggnad för låg- och mellanstadiet har vi under sommarlovet flyttat runt i verksamheten. Har ni frågor kring det kontakta Er klasslärare/mentor.

Lokaler läsåret 2017/2018

Förskoleklass, Stora Mans

Årskurs 1-3 + fritidshem, Paviljongen Johan Skytteskolan

Årskurs 4-6 + klubben, Paviljongen Långbrodalsskolan (Asken)

Årskurs 7-9 + språkundervisning, huvudbyggnaden Johan Skytteskolan

Som jag tidigare skrivit så är vårt mål en fortsätt utveckling av en skola, där kunskap och kvalité står i fokus. Där vi planerar framåt och fattar beslut utifrån en god kännedom om var den egna verksamheten befinner sig, vilka behov som finns och vilka mål vi strävar mot.

Vi bygger Johan Skytteskolan tillsammans. Johan Skytteskolan är öppen för alla och vi utgår från att olikheter berikar. Alla medarbetare, i olika roller, utgör oumbärliga delar för elevernas och skolans fortsatta framgång och utveckling. Den goda lärmiljön och skolkulturen skapas av oss alla tillsammans.

Jag vill också hälsa alla vårdnadshavare/föräldrar välkomna på höstens föräldramöten. Det är viktigt att du/ni kommer och får den information som gäller t ex undervisning, nationella prov, läxor, betyg och övriga frågor som gäller skola och fritidshem. Separat inbjudan

Föräldraråd: Vid höstens föräldramöte väljer föräldrarna representanter som säkerställer att klassen är representerad vid skolans föräldraråd. Mötena genomförs en tisdag i oktober och en tisdag i maj. Skolledningen återkommer med datum. Plats: Aula

För vidare information om vårt värdegrundsarbete och våra aktiviteter hänvisar jag till skolans hemsida, skolwebb samt till skolverkets hemsida när det gäller datum för nationella prov, http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/provdatum 

Om du har barn på högstadiet passa då på att göra en insats för en tryggare miljö för våra barn. Vuxna som rör sig utomhus om kvällarna, där ungdomar samlas, fyller en viktig uppgift. Skolan hänvisar till: Föräldravandring i Älvsjö och länken dit är https://www.facebook.com/groups/457506820938518/?fref=ts 

Lovskola: Johan Skytteskolans ambition är att erbjuda lovskola alla längre lov, utom jullovet.

 

Vi ser fram emot ett händelserikt läsår, där våra elever, med stöd av Er föräldrar och oss på skolan. kommer att lära sig många nya saker.

 

Tillsammans gör vi skillnad

Stig Gisslén, rektor

 

 

 

Dela:
Kategorier: