Rektorsbrev

Till elever, vårdnadshavare och personal vid Johan Skytteskolan

 

Tack, för det här läsåret.

Det har varit ett bra år med många aktiviteter och vi kan åter konstatera goda resultat som vi alla kan vara stolta över. Nu är det snart dags för oss att gå på en lång och välbehövlig ledighet, men innan dess vill jag ta tillfället i akt och tacka er alla för ett fantastiskt roligt och utvecklande läsår.

 

Det har varit ett läsår fullt av roliga händelser, exempelvis Annorlundadagen, Alla hjärtans dag och Fritidshemmens dag  Vi har också haft elever som rönt framgångar i matematiktävlingar, Skol-DM, schackturneringar och Finn upp.
 

Vårt mål är att fortsätta utveckla en skola, med kunskap och kvalité i fokus, där vi planerar framåt och fattar beslut utifrån god kännedom om var den egna verksamheten befinner sig nu, vilka behov som finns och vilka mål vi strävar mot.

Vi bygger Johan Skytteskolan tillsammans. Johan Skytteskolan är öppen för alla och vi utgår från att olikheter berikar. Alla medarbetare, i olika roller, utgör oumbärliga delar för elevernas och skolans fortsatta framgång och utveckling. Den goda lärmiljön och skolkulturen skapas av oss alla tillsammans.

För vidare information kring våra aktiviteter hänvisar jag till skolans hemsida, skolwebb samt till skolverkets hemsida när det gäller datum för nationella prov, http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/provdatum 

Onsdagen den 9 augusti och måndagen den 14 augusti är fritids stängt. Dessa båda dagar innehåller årets första gemensamma delar för all pedagogisk personal från skola och fritidshem. Övriga dagar fram till skolstart är fritids öppet som vanligt.  Elevernas skolstart är den 16 augusti. Se separat information från klasslärare/mentor.

Föräldraråd: Vid höstens föräldramöte väljer föräldrarna representanter som säkerställer att klassen är representerad vid skolans föräldraråd. Mötena genomförs en tisdag i oktober och en tisdag i maj. Skolledningen återkommer med datum. Plats: Aula

 

Föräldravandring gör paus under sommaren: I augusti är det åter dags för föräldrarna på högstadiet att ta reda på när man ska bidra med en insats för en tryggare miljö för våra barn. Vuxna som rör sig utomhus om kvällarna, där ungdomar samlas, fyller en viktig uppgift. Skolan hänvisar till: Föräldravandring i Älvsjö och länken dit är https://www.facebook.com/groups/457506820938518/?fref=ts 

Sommarskola: Johan Skytteskolans ambition är att erbjuda lovskola alla längre lov, utom jullovet. Sommarskolan i år genomförs mellan den 12/6-22/6 mellan kl 9:00-14:00. Det är främst elever i åk 6-9 som deltar

Värdegrund: Information om ambitionerna i vårt fortsatta arbete, se länk: http://johanskytteskolan.stockholm.se/vardegrund 

 

Lokaler läsåret 2017/2018

Förskoleklass, Stora Mans

Årskurs 1-3 + fritidshem, Paviljongen Johan Skytteskolan

Årskurs 4-6 + klubben, Paviljongen Långbrodalsskolan (Asken)

Årskurs 7-9 + språkundervisning, huvudbyggnaden Johan Skytteskolan

Caféet: Caféet i Ljushallen har varit ett lyft för våra elever. Caféet ger lärare och elever möjlighet att mötas utanför ordinarie lektioner samt större möjlighet för oss att erbjuda varierade aktiviteter för våra elever. Ambitionsnivån är att, under läsåret 17/18, när möbler till caféet är på plats att ytterligare aktivitetsområden utformas förutom de pingisbord vi redan nu har på plats..

 

Till sist hälsas alla välkomna tillbaka till en ny hösttermin den 16 augusti. Vi strävar mot samma höga mål och har en gemensam idé. Eleverna ska veta precis vad som förväntas av dem, samtidigt som lärare och övrig personal stöttar och ställer tydliga krav med höga förväntningar i en trivsam miljö.

 

Tillsammans gör vi skillnad.

Stig Gisslén, rektor

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: