Skolledning

Rektor Stig Gisslén, tel. 08‐508 217 99

leder tillsammans med de biträdande rektorerna skolans arbete:

Anna Dahlqvist Schiller, årskurs 7 - 9, tel. 08-508 217 03

Annie Jansson, årskurs 7 - 9, tel. 08-508 217 98

Ewa Marklund, årskurs 1 - 6, tel. 08‐508 217 04

Vakant, årskursk F och fritids, tel. 08-508 214 90

Lovisa Amnell, administrativ chef, tel. 08-508 21 873

 

 

Dela: