Skolhälsovården

Skolsköterskan Eva Westerberg träffas på Johan Skytteskolan alla vardagar mellan kl. 08.00 - 12.00, och enligt överenskommelse på eftermiddagen. Huvudansvar för eleverna i åk 5 - åk 9. Telefon: 08- 508 217 44 eller 076 - 12 21 744

eva.westerberg@​stockholm.se

Skolsköterskan Lena Hellqvist träffas på Johan Skytteskolan måndagar och onsdagar. Huvudansvar eleverna i åk F - åk 4.  Telefon 076-12 93 192

lena.c.hellqvist@stockholm.se

Skolkuratorn Kajsa Petersson träffas på Johan Skytteskolan måndag och onsdag  08.00 - 16.30, tisdag och torsdag 08.00 - 17.00. Telefon: 08-508 217 45 eller 076-12 21745

kajsa.petersson@​stockholm.se

Skolpsykologen Johan Mattsson träffas en - två dagar i veckan på skolan. Kontaktas via biträdande rektor Anna Dahlqvist Schiller, 076-2214 90.

johan.mattsson@stockholm.se

Skolläkare kontaktas via skolsköterskan.

 

 

Dela: