Frånvaro och ledighet

När en elev av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är eleven frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

Det är vårdnadshavare som anmäler frånvaro eller ansöker om ledighet.

Antal: 3