Till innehåll på sidan

Ny idrottshall

En ny idrottshall har just öppnats på Västerängsvägen. Sisab har fått uppdraget att bygga idrottshallen av Utbildningsförvaltningen.

Den kommer att ligga precis bredvid den idrottshall som redan finns där. Den gamla idrottshallen kommer att stå kvar. Idrottshallarna kommer att användas för elever på Johan Skytteskolan och Långbrodalsskolan på dagtid och på kvällar och helger kommer de att kunna hyras via Idrottsförvaltningen precis som den den gamla hallen går att hyra idag.
På Johan Skytteskolans webbplats kommer information om byggets framskridande att publiceras. Månadsbrev från byggentreprenaden kommer också att publiceras här.

Den nya idrottshallen växer fram

2019

  • Februari  - förskolan Baltazar flyttade  till Viveln vid Vivelparken. Byggentreprenören etablerar sig på byggarbetsplatsen. Förskolans paviljonger lyfts bort.
  • Mars - schaktning påbörjades  inför den nya idrottshallen. Även pålningen sattes igång. Asfalt skrapades bort från den gamla förskolan som stod på platsen för den nya idrottshallen. Röjningen av träd och buskar påbörjades.
  • April - pålningen har avslutats och markarbetena fortlöper. Nu startar markarbeten för grunden till det nya huset och dragning av rör som ska ligga under mark och dras under huset.
  • Maj -  betonggrunden gjöts
  • Juni - stålstommen och betongväggar lyftes  på plats.
  • Juli - lite markarbeten pågår

Månadsbrev från bygget

informationsbrev_juni_2019.pdf

Månadsbrev ny idrottshall - mars-april 2019.pdf

manadsbred_jss_19-09-03.pdf

information_vh_och_elever_-_idrottshall.pdf

Ritningar

idrottshall fasad nordost och nordväst.pdf

idrottshall fasad sydost och sydväst.pdf

 

Dela:
Kategorier: