Elever/vårdnadshavare

Här hittar du information för dig som elev och för vårdnadshavare.

 

Dela:
Kategorier:

Studiecenter

I Studiecentret får eleverna arbeta med skolarbete eller läxor under ledning av lärare och/eller annan skolpersonal.

Åk 4-6 Studiecenter läsår 2017/2018

Måndagar 14:45- 15:45
Onsdagar 15:00-16:00
I 4A:s klassrum på Asken.

Åk 7-9 Studiecenter läsår 2017/2018

Tisdagar 14:00-15:00 i biblioteket på Johan Skytteskolan.

     

 

 

 

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 07.45 åk F-6, och kl. 08.00 åk 7-9, varje dag eleven är frånvarande. Vårdnadshavare kan välja att anmäla frånvaron på två sätt:

  • Via Skolwebben (kräver e-legitimation/mobilt BankID)
  • Telefonsvarare åk F - 3

Elevförsäkring

Alla elever är olycksfallsförsäkrade dygnet runt och även under lov via S:t Eriks Försäkring. Försäkring ersätter kroppsskada orsakad av ofrivillig plötslig yttre olyckshändelse. Försäkringen ersätter inte skador orsakade av sjukdom.