Elever/vårdnadshavare

Skolplattformen

Skolplattformen är en gemensam digital plattform för Stockholm stads förskolor och skolor. Från och med terminsstart kommer du som vårdnadshavare att ha tillgång till den. I skolplattformen får du information om ditt barns skolgång direkt i din mobiltelefon, dator eller surfplatta.

Inloggningsproblem

En del vårdnadshavare har tyvärr upplevt inloggningsproblem till Skolplattformen. I dokumentet nedan finns en presentation av olika lösningar som förhoppningsvis kan råda bot på eventuella inloggningsproblem.

information_om_skolplattformen_for_vardnadshavare.pdf

Kontakta supporten om ingen av de föreslagna lösningarna hjälper. Kontaktuppgifter till support för vårdnadshavare:

Telefonnummer 08-508 11 552

E-post e-support@stockholm.se

Hur loggar jag in?

Skolplattformen kan användas med både surfplattor, smarta mobiltelefoner och datorer. Du loggar in på startsidan via skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare.

För att stadens högt ställda säkerhetskrav ska uppfyllas kommer du som vårdnadshavare att logga in med hjälp av e-legitimation (till exempel BankID).

På följande länk kan du läsa mer om hur du skaffar BankID: https://support.bankid.com/sv/bestalla-bankid/bestalla-mobilt-bankid

Dela:

Studiecenter

I Studiecentret får eleverna arbeta med skolarbete eller läxor under ledning av lärare och/eller annan skolpersonal.

Åk 4-6 Studiecenter läsår 2018/2019

Måndag 15:00 - 16:00
Torsdag 15:00 - 16:00
I 5A:s klassrum på Asken.

Åk 7-9 Studiecenter läsår 2018/2019

Tisdagar 14:00-15:00 i biblioteket på Johan Skytteskolan.

     

 

 

 

Frånvaroanmälan

Anmäl frånvaro varje dag barnet är frånvarande.

Vårdnadshavare anmäler frånvaro.

Årskurs F-9 - Skolplattformen eller frånvaroapp

Elevförsäkring

Alla elever är olycksfallsförsäkrade dygnet runt och även under lov via S:t Eriks Försäkring. Försäkring ersätter kroppsskada orsakad av ofrivillig plötslig yttre olyckshändelse. Försäkringen ersätter inte skador orsakade av sjukdom.