Elever/vårdnadshavare

Snart kommer Skolplattformen

Skolplattformen är den samlade ingången till information och kommunikation rörande ditt barns skolgång. Mycket av den information som vi har publicerat här på Johan Skytteskolans webbplats under fliken elever/vårdnadshavare kommer att flytta till Skolplattformen. Den är en gemensam digital plattform för Stockholms stads förskolor och skolor och från och med höstterminens start 2018 kommer vårdnadshavare att få tillgång till den. Där kan du se allt du behöver veta om ditt barns skolgång i din mobiltelefon, dator eller surfplatta. Skolplattformen kommer att ersätta Skolwebben.

 

 

Dela:

Studiecenter

I Studiecentret får eleverna arbeta med skolarbete eller läxor under ledning av lärare och/eller annan skolpersonal.

Åk 4-6 Studiecenter läsår 2017/2018

Måndagar 14:45- 15:45
Onsdagar 15:00-16:00
I 4A:s klassrum på Asken.

Åk 7-9 Studiecenter läsår 2017/2018

Tisdagar 14:00-15:00 i biblioteket på Johan Skytteskolan.

     

 

 

 

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 07.45 åk F-6, och kl. 08.00 åk 7-9, varje dag eleven är frånvarande. Vårdnadshavare kan välja att anmäla frånvaron på två sätt:

  • Via Skolwebben (kräver e-legitimation/mobilt BankID)
  • Telefonsvarare åk F - 3

Elevförsäkring

Alla elever är olycksfallsförsäkrade dygnet runt och även under lov via S:t Eriks Försäkring. Försäkring ersätter kroppsskada orsakad av ofrivillig plötslig yttre olyckshändelse. Försäkringen ersätter inte skador orsakade av sjukdom.