Elever/vårdnadshavare

Nu kommer skolplattformen

Skolplattformen är en gemensam digital plattform för Stockholm stads förskolor och skolor. Från och med terminsstart kommer du som vårdnadshavare att ha tillgång till den. I skolplattformen får du information om ditt barns skolgång direkt i din mobiltelefon, dator eller surfplatta.

Vad innehåller skolplattformen?

Skolplattformen innehåller information om ditt barns skolgång. Mängden information kommer att fyllas på successivt. Skolplattformen ersätter från höstterminen Skolwebben och mycket av den information som vi har publicerat här på Johan Skytteskolans webbplats under fliken elever/vårdnadshavare kommer att flytta till Skolplattformen.

På skolplattformens startsida publicerar skolan nyheter om saker som händer på skolan, till exempel  utflykter. Via startsidan kan du även anmäla ditt barns frånvaro direkt i skolplattformen och se ditt barns schema.

Ditt barn kommer också att få tillgång till skolplattformen, med möjlighet att ta del av information rörande sin skolgång. Över tid kommer ditt barn även att få tillgång till nya digitala verktyg i skolplattformen, till exempel för att lämna in skoluppgifter.

Skolplattformen kommer att utvecklas kontinuerligt och mer funktionalitet tillkommer efterhand.

Hur loggar jag in?

Skolplattformen kan användas med både surfplattor, smarta mobiltelefoner och datorer. Du loggar in på startsidan via skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare.

För att stadens högt ställda säkerhetskrav ska uppfyllas kommer du som vårdnadshavare att logga in med hjälp av e-legitimation (t ex BankID).

På följande länk kan du läsa mer om hur du skaffar BankID: https://support.bankid.com/sv/bestalla-bankid/bestalla-mobilt-bankid

Var hittar jag mer information?

På följande länk hittar du en kort introduktionsfilm till skolplattformen: https://video.stockholm.se/video/27213559/skolplattformen-i-grundskolan

Du kan även läsa mer på stockholm.se/skolplattformen.

Det finns en support som du kan kontakta vid tekniska problem:

Telefonnummer: 08-508 11 552
E-postadress: e-support@stockholm.se.

 

Dela:

Studiecenter

I Studiecentret får eleverna arbeta med skolarbete eller läxor under ledning av lärare och/eller annan skolpersonal.

Åk 4-6 Studiecenter läsår 2018/2019

Måndag 15:00 - 16:00
Torsdag 15:00 - 16:00
I 5A:s klassrum på Asken.

Åk 7-9 Studiecenter läsår 2018/2019

Tisdagar 14:00-15:00 i biblioteket på Johan Skytteskolan.

     

 

 

 

Frånvaroanmälan

Anmäl frånvaro varje dag barnet är frånvarande.

Vårdnadshavare anmäler frånvaro.

Årskurs F-3 - sms eller telefonsvarare

Årskurs 4-9 - Skolplattformen eller frånvaroapp

Elevförsäkring

Alla elever är olycksfallsförsäkrade dygnet runt och även under lov via S:t Eriks Försäkring. Försäkring ersätter kroppsskada orsakad av ofrivillig plötslig yttre olyckshändelse. Försäkringen ersätter inte skador orsakade av sjukdom.