Elevförsäkring

Försäkringsinformation om kollektiv olycksförsäkring för elever m.fl.

Staden har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunen.
Denna försäkring gäller inte för sjukdom.

Staden har också tecknats en ny reseförsäkring som täcker olyckor under t.ex. skolresor. Försäkringsgivare är Gouda Reseförsäkring ab. Mer information finns på www.sterikforsakring.se

 

Skadeanmälan
Skadeanmälan ska göras direkt till Crawford & Co och skickas till:
Crawford & Co/Kommun olycksfall
Box 6044
171 06 Solna
E-post: sterik.olycksfall@crawco.se
Tel: 08-508 29 926

Skadeanmälningsblankett finns till höger under relaterade dokument.

 

Åtgärder vid skada
Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan. Spara alla kvitton.
Behov av taxi till och från skolan p g a olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Crawford & Co kontaktas för bekräftelse. Sänd in intyget i samband med skadeanmälan. Efter bekräftelse från Crawford & Co kan beställning av taxiresor göras.

Verksamhetstid
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under verksamhetstid vid deltagande i fritidsaktiviteter, omsorg eller annan sysselsättning:

Läs mer på S:t Erik Försäkring

 

Dela:
Kategorier: