Till innehåll på sidan

Elevförsäkring

Alla elever är olycksfallsförsäkrade dygnet runt och även under lov via S:t Eriks Försäkring.

Alla elever är olycksfallsförsäkrade dygnet runt och även under lov via S:t Eriks Försäkring. Försäkring ersätter kroppsskada orsakad av ofrivillig plötslig yttre olyckshändelse. Försäkringen ersätter inte skador orsakade av sjukdom. Vid skada ska läkare eller tandläkare uppsökas. Alla kvitton ska sparas.

Gör skadeanmälan antingen digitalt eller på blankett:

Länk till digital skadeanmälan. (Annan webbplats)

Länk till blankett Skadeanmälan. (Annan webbplats)

Blanketten skickas av vårdnadshavare till:

Crawford &Co/Kommun olycksfall

Box 6044

171 06 SOLNA

E-post: sterik.olycksfall@crawco.se

Telefonnummer: 08-508 29 926

Information och blanketter finns på S:t Eriks webbplats www.sterikforsakring.se

Eleverna omfattas också av en reseförsäkring som gäller för skador som inträffar under resa i hela världen som genomförs på uppdrag av Stockholm stad.

Skolskjuts

Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfall skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi ordinerats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs, skall Crawford & Co kontaktas för bekräftelse. Efter bekräftelse från Crawford & Co kan beställning av taxiresor göras.

 

Dela:
Kategorier: