Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Elevhälsans på Johan Skytteskolan medicinska insats, förkortat EMI, beskrivs här skolår för skolår.

Klicka för:

"Riktlinjer för vistelse på Johan Skytteskolan i samband med infektion och sjukdom"

Elevhälsans medicinska insats EMI

En eller båda skolsköterskorna träffas dagligen i skolan. De har öppen mottagning för elever och tar även emot förhandsbokade besök. Skolläkaren har regelbunden mottagning på skolan.

Skolkurator och konsulterande skolpsykolog tar emot besök men arbetar också uppsökande.

Elevhälsoteamet för åk F – 6 och för åk 7 - 9 har möte en gång i veckan. Där ingår kurator, skolsköterska, speciallärare och skolledare. Vid behov kallas andra resurspersoner in.

Så här arbetar vi med elever i skolan:

Hälsofrämjande arbete
Det innebär att eleverna erbjuds individuella hälsobesök och undersökningar men även hälsosamtal i grupp. Hälsobesöken är en av våra naturliga kontaktytor med elever och vårdnadshavare. Elevernas arbetsmiljö bevakas ur ett medicinskt perspektiv. EMI fortsätter det vaccinationsprogram som inleddes på barnhälsovården BVC.

Hälsoarbete - sjukvårdande insatser
Elever och vårdnadshavare kontaktar oss ofta för att få råd, hjälp och stöd. Det finns många elever som behöver särskilda insatser från vår sida. Det kan gälla elever med olika sjukdomar och funktionshinder eller elever med inlärningssvårigheter där EMI insatser behövs för att kunna anpassa skolsituationen. EMI är många gånger den förmedlande länken eleven/vårdnadshavaren, behandlande läkare och skolan. EMI utför enklare sjukvård och medicinska bedömningar för att ofta hänvisa vidare till landstingets sjukvård.

Förskoleklass
En hälsodeklaration från vårdnadshavaren och tidigare hälsoundersökningar gjorda på BVC ligger till grund för vår planering. Skolsköterskan kontrollerar barnets längd- och viktutveckling samt syn. Barn och vårdnadshavare träffar sedan skolläkaren. Vaccinationer ses över och kompletteras vid behov så att barnet får ett fullgott vaccinationsskydd. Vaccination erbjuds enligt det nationella vaccinationsprogrammet mot mässling-påssjuka-röda hund i samband med läkarbesöket.
Förutom hälsoundersökningen är det viktigt att prata om hur barnet har det i skolan. Skolsköterskan tar därför in lärarens bedömning av hur den första tiden i skolan har fungerat.
Skolsköterska och skolläkare finns på plats för att bevaka barnens behov ur ett medicinskt perspektiv. 

Skolår I
Särskild hörselsjuksköterska kontrollerar hörseln.

Skolår 2
Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen.

Skolår 4
En hälsodeklaration tas in från vårdnadshavaren. Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen och rygg. Eleven fyller i en egen hälsoprofil och har ett hälsosamtal med skolsköterskan. Tonvikt i samtalet läggs på trivsel, kamrater, mående och levnadsvanor.

Skolår 5
Flickor födda 1999 och senare erbjuds vaccination mot livmoderhalscancer (2 doser). Information finns på folkhälsomyndigheten.

Skolår 6
Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen och rygg.

Skolår 8
En hälsodeklaration tas in från vårdnadshavaren. Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen och rygg. Eleven fyller i en egen hälsoprofil och har ett hälsosamtal med skolsköterskan. Tonvikt i samtalet läggs på trivsel, relationer, mående samt levnadsvanor. Även ANT berörs. ( alkohol, narkotika, tobak) Vaccination erbjuds enligt det nationella vaccinationsprogrammet mot Tetanus-difteri och kikhosta dos 5. Information finns på folkhälsomyndigheten, www.folkhälsomyndigheten.se.

Ta gärna kontakt med EMI om du har några frågor. Kontakt med skolläkaren förmedlas av skolsköterskan

Lena Hellqvist: lena.c.hellqvist@edu.stockholm.se  Arbetar främst mot elever i år 7-9

Carina Broström: carina.brostrom@edu.stockholm.se  Arbetar främst mot elever i år f-6

Gymnasieskolan år I
En hälsodeklaration tas in från elev. Eleven gör en hälsoprofil och har ett hälsosamtal med skol-sköterskan. Vissa gymnasieprogram omfattar även andra undersökningar beroende på särskild yrkesinriktning.

Spara vaccinationsuppgifter som du får av skolsköterskan!
Ett bra sätt är att lägga vaccinationsmeddelanden från skolsköterskan i BVC-kortet där tidigare vaccinationer finns antecknade.

 

Dela: