Föräldraråd

Alla vårdnadshavare till elever i Johan Skytteskolan är välkomna att delta i Föräldrarådet, som har möten två till tre gånger per läsår. Varje klass utser två föräldrarepresentanter i samband med höstens föräldramöten och dessa får via mejl en personlig kallelse och dagordning till kommande föräldraråd.

Återkommande punkter på dagordningen är information från skolledningen och elevråd.  Den som vill väcka en fråga ska mejla skolledningen senast två veckor före nästa möte.

Nästa möte: 5/11 2019 klockan 18:00-19:30

kallelse föraldraråd 5 november 2019 åk f-9.pdf

Minnesanteckningar från senaste föräldrarådet

Länkar till dokument

2019-04-09 Föräldraråd minnesanteckningar

2019-04-09 Svar på frågor om värdegrundsarbete Föräldraråd

 Ny skolbyggnad F-6 bildspel

Minnesanteckningar från tidigare föräldraråd

Länkar till dokument

foraldrarad_minnesanteckningar_okt_2018_-_med_rektors_kommentarer.pdf

foraldrarad_23_okt_18.pdf

foraldrarad_23_okt_18_-_framtidens_skola.pdf

Dela: