Föräldraråd

Alla vårdnadshavare till elever i Johan Skytteskolan är välkomna att delta i Föräldrarådet, som har möten ca tre gånger per läsår. Varje klass utser två föräldrarepresentanter i samband med höstens föräldramöten och dessa får via mejl en personlig kallelse och dagordning till kommande föräldraråd.

Återkommande punkter på dagordningen är information från skolledningen och elevråd.  Den som vill väcka en fråga ska mejla skolledningen senast två veckor före nästa möte.

 

Föräldraråd 17 oktober 2017, Johan Skytteskolan

Föräldrarådsrepresentanter från Johan Skytteskolan F-9

Åk F-6 kl 18:00-19:30

Åk 7-9 kl 18:30-20:00

Plats: Aulan

Frågeställningar F-6 18-18:30

Evakuering

Trafik

Gemensam 18:30-19:30

Datum för träffar

Skolans prioriterade mål läsåret 2017/2018

Måluppfyllelse/resultat

Arbete i grupper F-3, 4-6, 7-9 Tema: Delaktighet

Frågeställningar åk 7-9 19:30-20:00

Föräldravandring

Skolbal/Vårfest

Välkomna önskar skolledningen!

                  

Kalendarium vt. 2017 

Planering pågår

 

 

 

Länk till minnesanteckningar från Föräldraråd 17 oktober, 2017

Till höger finns en skiss över den planerade nybyggnaden av Ekängens F-6 skola

 

 

Dela: