Föräldraråd

Alla vårdnadshavare till elever i Johan Skytteskolan är välkomna att delta i Föräldrarådet, som har möten ca tre gånger per läsår. Varje klass utser två föräldrarepresentanter i samband med höstens föräldramöten och dessa får via mejl en personlig kallelse och dagordning till kommande föräldraråd.

Återkommande punkter på dagordningen är information från skolledningen och elevråd.  Den som vill väcka en fråga ska mejla skolledningen senast två veckor före nästa möte.

Minnesanteckningar från senaste föräldrarådet

Minnesanteckningar från tidigare föräldraråd

Dela: