Synpunkter på verksamheten

Dina synpunkter på vår verksamhet är viktiga och hjälper oss att höja kvaliteten. Nedan finns ett formulär för synpunkter, förbättringsförslag och klagomål.
I formuläret kan du lämna dina synpunkter. När ditt bidrag är framfört förmedlas det vidare till den verksamhet/ansvarig som är berörd.

Om du lämnar kontaktuppgifter kommer du att få ett svar så snart som möjligt.

Vi dokumenterar och följer upp alla klagomål.