Till innehåll på sidan

Frånvaro och ledighet

Du som är elevens vårdnadshavare ska se till att ditt barn går till skolan och är närvarande i undervisningen. Elever i grundskolan har skolplikt och ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen om inte eleven har giltiga skäl att utebli. Giltiga skäl för frånvaro är exempelvis sjukdom eller beviljad ledighet.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

Det är vårdnadshavare som anmäler frånvaro eller ansöker om ledighet. 

Dela: