Till innehåll på sidan

Fritidsverksamhet

Fritidshemmet är uppdelat på flera avdelningar. Fritidsavdelningen Eken är knutet till förskoleklasserna. Fritidshemseleverna i årskurs 1-3 är fördelade på avdelningarna Opalen, Skyttarna och Korallen. Elever i årskurs 4-6 erbjuds öppen fritidsverksamhet på Klubben. 

För elever i årskurs 7 - 9 finns organiserad rastverksamhet som utgår från skolans ljushall och som drivs av en fritidsledare. 

Fritidsverksamheterna är ett komplement till skolan och ska bidra till barnens allsidiga utveckling och lärande.

 

 

 

 

 

 

Dela: