Till innehåll på sidan

Johan Skytteskolan F-6

SISAB har byggt en ny skolbyggnad för Johan Skytteskolans elever årskurs F-6.

Den nya skolan är byggd med hemvister, en för varje årskurs. Varje hemvist är ca 400 kvm med stora moderna ytor för våra elever. Hemvisten består av två basrum, stora som normalstora klassrum om 60 kvm. Ytterligare ca 175 kvm öppen yta finns, där kommer en viss del av utbildningen att ske, samt en stor del av fritidsverksamheten. I varje hemvist finns också grupprum, ateljé och toaletter.

Skolan är skofri, vilket innebär att alla tar av sig skorna innan de tar sig till sina respektive hemvister. Skolan har ett tillagningskök och en stor matsal. En musiksal, trä- och textilslöjdsalar och en multisal för no/bild finns i anslutning till hemvisterna. Även skolhälsovård och skolbibliotek med skolbibliotekarie finns i byggnaden.

Traditionell undervisning möter framtidens skola 

Johan Skytteskolan bygger sin framgång på traditionell klassisk undervisning med målet att inkludera alla i en miljö som skall upplevas som trygg och välkomnande, det vill säga ”öppen för alla”.  Undervisningen vilar på att alla barn, i en lugn och trygg miljö, har sin undervisning i ett basrum. En del av undervisningen bedrivs i den större studieytan. En del av undervisningen sker utanför hemvisten, såsom no-labb, idrott, musik, slöjd, hemkunskap och moderna språk.

Hemvister

En hemvist består av en årskurs och varje grupp har en mentor. Undervisning kan bedrivas på olika sätt i de olika hemvisterna, i olika lärmiljöer och i olika gruppstorlekar så att var och en av eleverna kan få sina behov tillgodosedda. Hemvisterna minskar otrygga ytor och prång, och ger större möjligheter till vuxennärvaro och en sammanhållen heldagsomsorg. Arbetsrum för pedagoger är placerade i hemvisten för att förstärka vuxennärvaron och tryggheten för eleverna, samt stödjer en skola organiserad i hemvist där nära samarbete mellan pedagoger är en självklarhet.

Att möta alla elevers behov och säkerställa en trygg och stabil undervisningsmiljö är en central del av skolans uppdrag. För att ge goda förutsättningar för anpassad undervisning i olika gruppstorlekar, samt för att säkerställa elevernas trygghet har Stockholms stad beslutat att nya skolor ska planeras med hemvister. 

Vi lägger särskilt stor vikt vid trygghet och att eleverna får tillgång till vuxna under hela skoldagen, som ser vad som händer och som tillsammans verkar för elevernas bästa. Genom att skapa en variation av rum i olika storlekar ges även förutsättningar att skapa mindre sammanhang. En hemvist är som en mindre skola i den större skolan. Variationen av rum ger även möjlighet för arbetslaget att arbeta mer ämnesintegrerat och för eleverna att samarbeta med fler elever. För att säkerställa att lokalerna fungerar även för framtidens pedagogik och för att möta framtida elevantalsförändringar, byggs rummen så flexibla och samtidigt så yteffektiva rum som möjligt.

Skolans lokaler är tyvärr ett relativt litet forskningsområde i Sverige idag, och vi kan därför inte hänvisa till några tydliga forskningsresultat gällande just hemvister. Man vet dock att elevernas fysiska miljö har betydelse för lärandet. Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad arbetar för att öka kunskapen om lokalernas betydelse för lärandet, exempelvis genom att verka för ökad forskning på området .

Vi tror att hemvister ger goda förutsättningar för modern pedagogik, för att möta olika individers behov, säkerställa elevernas trygghet och att de dessutom ger en ökad flexibilitet inför framtida behov.

Vänliga hälsningar,

Skolledningen

Johan Skytteskolan

Den nya skolan i pressen

https://mitti.se/nyheter/byggstart-ekangens-alvsjo/

Månadsbrev från bygget

Månadsbrev maj-augusti 2019.pdf

manadsbrev_ekangens_skola_februari_mars_2019.pdf

 

Dela: