Till innehåll på sidan

Johan Skytteskolan F-6

Den nya skolbyggnaden för elever i förskoleklass till och med årskurs 6 är byggd med en hemvist för varje årskurs. En hemvist är som en mindre skola i den större skolan.

 

Skolbyggnaden är utformad i hemvister

Johan Skytteskolans nybyggda skolhus för årskurserna förskoleklass till och med årskurs 6 invigdes i augusti 2019. Skolhuset är byggd i hemvister, en för varje årskurs. Varje hemvist är ca 400 kvm med stora ytor. Hemvisten består av två basrum, stora som normalstora klassrum om cirka 60 kvadratmeter, samt en studieyta på cirka 175 kvadratmeter. I varje hemvist finns också grupprum, ateljé och toaletter.

Skolan har ett tillagningskök och en stor matsal. En musiksal, trä- och textilslöjdsalar och en multisal för no/bild finns i anslutning till hemvisterna. Även skolhälsovård och skolbibliotek finns i byggnaden.

Skolan är skofri, vilket innebär att alla tar av sig skorna innan de tar sig till sina respektive hemvister.

Hemvister ger trygghet och ökad möjlighet till variation

En hemvist består av en årskurs och varje grupp (klass) har en mentor. Undervisning kan bedrivas på olika sätt i de olika hemvisterna, i olika lärmiljöer och i olika gruppstorlekar så att var och en av eleverna kan få sina behov tillgodosedda.

Hemvisternas utformning minskar otrygga ytor och prång och ger större möjligheter till vuxennärvaro och en sammanhållen heldagsomsorg. Arbetsrum för pedagoger är placerade i hemvisten för att förstärka vuxennärvaron och tryggheten för eleverna. I våra hemvister är nära samarbete mellan pedagoger är en självklarhet.

En hemvist är som en mindre skola i den större skolan. Eleverna får närhet till vuxna som tillsammans arbetar för elevernas bästa under hela skoldagen. Hemvisternas variation av rum i olika storlekar ger även förutsättningar att skapa mindre sammanhang. Variationen av rum ger även möjlighet för hemvistlaget att arbeta mer ämnesintegrerat och trygga elevernas lärmiljö.

Vi på Johan Skytteskolan lägger stor vikt vid trygghet och studiero. Vi upplever att hemvister ger goda förutsättningar för god undervisning och en ökad flexibilitet i undervisningen. Hemvisterna ger också goda förutsättningar att möta elevers behov och ge dem trygghet och studiero.

Skolledningen

Johan Skytteskolan

Dela: