Ledighetsansökan elev

På Johan Skytteskolan kan mentor/klasslärare bevilja ledighet i upp till tre dagar per läsår. Rektor kan bevilja ytterligare ledighet upp till tio dagar per läsår. Skollagen 7 kapitlet 18§

En elev kan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Vad synnerliga skäl kan vara avgörs från fall till fall och beslutas alltid av rektor.

Ett beslut om ledighet grundas alltid på en samlad bedömning av elevens studiesituation och möjlighet att kompensera för den uteblivna undervisningen, oavsett längd på ledigheten. 

Vårdnadshavare ansöker digitalt om ledighet digitalt på Skolplattformen.

Under en övergångsperiod kan du fortfarande ansöka om ledighet på blanketten Ledighetsansökan elev

Dela: