Likabehandlingsplan

 

Johan Skytteskolans verksamhet ska präglas av öppenhet och mångfald. Vi välkomnar och bejakar olikheter och arbetar aktivt i värdegrundsfrågor kopplade till samtliga diskrimineringsgrunder. Johan Skytteskolan skall vara en trygg och trivsam skola där eleven ges optimala förutsättningar att utvecklas kunskapsmässigt, socialt och emotionellt. Skolan ska stimulera eleverna att utvecklas i sin egen takt för att med självkänsla och goda färdigheter kunna möta gymnasiet och livet. I skolans likabehandlingsplan finns rutiner för hur arbete går till när elever upplever sig utsatta för kränkningar.

Likabehandlingsplan 2018-2019 Johan Skytteskolan - Länk till dokument

 

Dela: