Nya skolbyggnaden

SISAB bygger en ny skolbyggnad som går under arbetsnamnet Ekängens skola.

Löpande information om den nya skolbyggnaden kommer att läggas upp här. Det kommer även finnas information om byggnationen på anslagstavlan i huvudentrén på Johan Skytteskolan.

Den nya skolan byggs med hemvister, en för varje årskurs. Varje hemvist är ca 400 kvm med stora moderna ytor för våra elever. Hemvisten består av två basrum, stora som normalstora klassrum om 60 kvm. Ytterligare ca 175 kvm öppen yta finns, där kommer en viss del av utbildningen att ske, samt en stor del av fritidsverksamheten. I varje hemvist finns också grupprum, ateljé och toaletter.

Skolan kommer bli skofri, vilket innebär att alla tar av sig skorna innan de tar sig till sina respektive hemvister. Det kommer att finnas skåp för förvaring av ytterkläder. Skolan byggs med mottagningskök och en stor matsal. En multisal för musik, slöjd och no/bild kommer att finnas utanför hemvisterna. Även skolhälsovård och skolbibliotek kommer att finnas i byggnaden.

Johan Skytteskolan bygger sin framgång på traditionell/klassisk undervisning med målet att inkludera alla i en miljö som skall upplevas som trygg och välkomnande, det vill säga ”öppen för alla”. Den inställningen tar vi med oss till den nya skolan. Undervisningen kommer att vila på att alla barn, i en lugn och trygg miljö, har sin basundervisning i ett klassrum. En del av undervisningen kommer att bedrivas tematiskt i samverkan mellan personal och elever. Slutligen kommer en del av undervisningen att ske utanför hemvisten, såsom no-labb, idrott, musik, slöjd, hemkunskap och moderna språk.

Den nya skolan i pressen

https://mitti.se/nyheter/byggstart-ekangens-alvsjo/

Månadsbrev

Dela: