Information till vårdnadshavare inför läsår 17/18

Inför nästa läsår 17/18 kommer verksamheten på Johan Skytteskolan att finnas på olika platser/byggnader enligt nedan:
Förskoleklasserna på Stora Mans.
Årskurs 1-3 samt fritids i paviljongen på Johan Skytteskolan.
Årskurs 4-6 samt mellanstadieverksamheten och klubben på ”Asken”, paviljongerna på Långbrodalskolan.
Årskurs 7-9 i huvudbyggnaden på Johan Skytteskolan.

Informationsbrev till samtliga vårdnadshavare angående flytten kommer under vecka 10.
Öppet möte för vårdnadshavare angående nya skolbyggnaden och flytten kommer att hållas tisdagen den 7 mars kl 18.00-19.00 för blivande årskurs 1-3 och 19.00-20.00 för blivande årskurs  4-6 i Johan Skytteskolans aula.

En liten inblick i hur den nya skolbyggnaden kommer att se ut kan ni se här: http://curtiusark.se/ekangens-skola/

 

Välkomna

Hälsar skolledningen Johan Skytteskolan

Dela: