Föräldramöte för blivande förskoleklass läsår 17/18

Vi välkomnar vårdnadshavare för blivande elever i förskoleklass läsår 17/18 till ett föräldramöte.

Datum: 3 maj
Klockan: 18:00-19:30
Plats: Stora Mans

Dela:
Kategorier: