Operation Dagsverke

Skolans elever i årskurs 6-9 har engagerat sig i Operation Dagsverke, en insamling till förmån för Unicefs arbete med barns rättigheter. Årets projektland var Albanien – ett av de fattigaste länderna i Europa. Det rådde ett strikt kommunistiskt styre i landet fram till 1991 vilket innebar att det var helt isolerat från omvärlden. Idag är det ett medelinkomstland, men(!) var fjärde alban lever i fattigdom och våld mot barn är extremt vanligt – både i hemmet och i skolan. Åtta av tio elever i skolan är utsatta för fysiskt våld eller kränkningar av skolpersonalen.

I vårt, och främst elevernas, engagemang under FN-dagen den 24 oktober i år lyckades vi samla in 140 118 kronor vilket är pengar som går direkt till att skapa en modell ”En skola fri från våld” för en tryggare och bättre miljö i skolan vilket innebär att skolpersonalen får utbildning i hur de kan använda andra metoder än våld och kränkningar för att hålla ordning men också öka kunskapen bland barn, föräldrar och lärare om vad våld mot barn är och hur det faktiskt påverkar barns utveckling, vilket stöd det finns för barn som utsätts för våld. Och ännu mer förstås. Läs gärna mer på Unicefs hemsida.

Johan Skytteskolan är den skola som samlat in mest pengar i hela Sverige även detta år, av alla deltagande skolor. Vi omnämns på Unicefs blogg som du hittar här: https://blog.unicef.se/2018/12/18/nara-12-miljoner-till-arets-operation-dagsverke/

Dela:
Kategorier: