Skolenkäten - förlängd svarstid

Vårdnadshavare - besvara Skolenkäten och hjälp oss att bli en bättre skola för era barn! Svarstiden är förlängd till den 9 december

Alla vårdnadshavare till elever på Johan Skytteskolan har möjligheten att tycka till om skolan genom Skolinspektionens enkät. Enkäten är en del av Skolinspektionens granskning av skolorna och besvaras av alla vårdnadshavare oavsett årskurs samt av alla lärare och av elever i årskurs 5 och 9.

Inloggningsuppgifter till enkäten ska du som vårdnadshavare ha fått från ditt/dina barns mentor. Vi har fått förlängd svarstid och du har till den 9 december på dig att besvara enkäten.

Tack för ditt engagemnag!

Dela: