Om coronaviruset

Undervisningen i stadens förskolor och skolor pågår som vanligt. Stockholms stad följer Folkhälsomyndighetens bedömningar kring situationen.

//uppdaterat 200310//

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att det är en effektiv åtgärd att låta friska skolbarn stanna hemma. Stockholms stad följer denna bedömning.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer förskola och skola (Skolverkets webbplats)

För elev eller vårdnadshavare

Enligt de generella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm ska individer som kan ha varit utsatta för smitta, i vårt fall elever och personal som är friska, d v s inte uppvisar symtom på sjukdom, gå till skolan och till sitt arbete. Om en nära anhörig är smittad bedömer Smittskydd Stockholm behovet av hemkarantän för elev/personal i väntan på provsvar.   
Har du rest i något av de drabbade länderna och har du symptom som hosta, andningssvårigheter och feber, ring 1177 för att få vägledning.
Vill du som är vårdnadshavare att ditt barn ska vara hemma från skolan ska du ansöka om ledighet enligt de rutiner som finns hos oss.

Folkhälsomyndighetens webbplats

Johan Skytteskolan informerar vårdnadshavare till elever på skolan via Skolplattformen (inloggningssida för vårdnadshavare)

/Skolledningen

Länkar till myndigheter

Folkhälsomyndigheten (extern webbplats)

Nationellt informationsnummer 113 13 (extern webbplats)

1177 Stockholm (extern webbplats)

Skolverket (extern webbplats)

Stockholms stads webbplats (extern webbplats)

Smittskydd Stockholm (extern webbplats)

Dela: