Till innehåll på sidan

Om skolan

Vi har kunskap och kvalitet i fokus. Alla elever ska känna sig välkomna och trygga och känna att de kan uppnå sin fulla potential kunskapsmässigt, emotionellt och socialt. Vi har höga förväntningar på elever, engagerad personal och goda studieresultat.

Arbetssätt

Johan Skytteskolans verksamhet präglas av öppenhet och mångfald under devisen "möjligheter för alla" och "Alla barn är allas barn".

I det inre kvalitetsorienterande arbetet har trygghet och studiero samt arbete med elevernas förståelse för det egna lärandet stått i fokus för pedagogerna liksom för eleverna. Men även digitalisering av kommunikation och i undervisningssituationen har varit fokusområden under året.

Vi har ett aktivt värdegrunds- så väl som trygghetsarbete och vi lägger stor vikt vid att inkludera alla elever och möta dem utifrån deras förutsättningar. Vi ser hela skolan som en lärande organisation där gemensam fortbildning och kollegialt lärande, sambedömning och -planering är viktiga delar för en likvärdig undervisning. Dessa arbeten syftar till att skapa förutsättningar för alla elever att, utifrån ålder och mognad, ta ett ökat ansvar för sina studier och därigenom utveckla sin fulla potential, både socialt och kunskapsmässigt.

Johan Skytteskolans ledord är Möjligheter för alla och Alla barn när allas barn. Med dessa ord som inramning arbetar vi för en bibehållen hög kvalitet i skolans samtliga verksamheter med särskilt fokus på tillgängliga lärmiljöer, samplanering och sambedömning, trygghet och studiero och lärande i fritidshem.  

På skolan finns tolv förstelärare spridda över alla årskurser i bland annat matematik, svenska, engelska samt i systematiskt kvalitetsarbete. Förstelärarna har ett tydligt uppdrag att utveckla den pedagogiska verksamheten och skapa en samsyn kring det pedagogiska uppdraget årskurs 1-9.

Johan Skytteskolan ligger i södra Älvsjö. Här går ca 1150 elever i årskurserna F-9.

Mer om hur vi arbetar kan du läsa om i vår verksamhetsplan:

2021 Verksamhetsplan Johan Skytteskolan - länk till dokument

Fritidshemmet

På Johan Skytteskolan förenas omsorg med lärande på fritidshemmet för att komplettera skolan. Fritidsverksamheten erbjuder aktiviteter som på olika sätt anknyter till och förstärker arbetet med läroplanens mål. Vi ser att fritidshemmet har en viktig roll för elevers sociala utveckling och lärande.

Dela:
Ingress: 
Vi har kunskap och kvalitet i fokus. Alla elever ska känna sig välkomna och trygga och känna att de kan uppnå sin fulla potential kunskapsmässigt, emotionellt och socialt. Vi har höga förväntningar på elever, engagerad personal och goda studieresultat.