Till innehåll på sidan

Om skolan

Johan Skytteskolan är en skola med kunskap och kvalitet i fokus. På Johan Skytteskolan strävar vi efter att alla elever ska känna sig välkomna och trygga och att de känner att de har möjlighet att uppnå sin fulla potential kunskapsmässigt, emotionellt och socialt. Vi är en skola med höga förväntningar på elever och har engagerad personal och goda studieresultat. Vi arbetar för att vara en skola med möjligheter för alla och utgår från att olikheter berikar. Vi tror att alla medarbetare, i olika roller, utgör oumbärliga delar för elevernas och skolans fortsatta framgång och utveckling. Den goda lärmiljön och skolkulturen skapar vi alla tillsammans. Johan Skytteskolan är belägen i södra Älvsjö. Här går ca 1120 elever i årskurserna F-9.

Arbetssätt

Johan Skytteskolans verksamhet präglas av öppenhet och mångfald under devisen "möjligheter för alla" och "Alla barn är allas barn".

I det inre kvalitetsorienterande arbetet har trygghet och studiero samt arbete med elevernas förståelse för det egna lärandet stått i fokus för pedagogerna liksom för eleverna. Men även digitalisering av kommunikation och i undervisningssituationen har varit fokusområden under året.

Vi har ett aktivt värdegrunds- så väl som trygghetsarbete och vi lägger stor vikt vid att inkludera alla elever och möta dem utifrån deras förutsättningar. Vi ser hela skolan som en lärande organisation där gemensam fortbildning och kollegialt lärande, sambedömning och -planering är viktiga delar för en likvärdig undervisning. Dessa arbeten syftar till att skapa förutsättningar för alla elever att, utifrån ålder och mognad, ta ett ökat ansvar för sina studier och därigenom utveckla sin fulla potential, både socialt och kunskapsmässigt.

Johan Skytteskolans ledord är Möjligheter för alla och Alla barn när allas barn. Med dessa ord som inramning arbetar vi för en bibehållen hög kvalitet i skolans samtliga verksamheter med särskilt fokus på tillgängliga lärmiljöer, samplanering och sambedömning, trygghet och studiero och lärande i fritidshem.  

På skolan finns tolv förstelärare spridda över alla årskurser i bland annat matematik, svenska, engelska samt i systematiskt kvalitetsarbete. Förstelärarna har ett tydligt uppdrag att utveckla den pedagogiska verksamheten och skapa en samsyn kring det pedagogiska uppdraget årskurs 1-9.

Mer om hur vi arbetar kan du läsa om i vår verksamhetsplan:

2020 Verksamhetsplan Johan Skytteskolan - länk till dokument

Fritidshemmet

På Johan Skytteskolan förenas omsorg med lärande på fritidshemmet för att komplettera skolan. Fritidsverksamheten erbjuder aktiviteter som på olika sätt anknyter till och förstärker arbetet med läroplanens mål. Vi ser att fritidshemmet har en viktig roll för elevers sociala utveckling och lärande.

Dela:
Ingress: 
Johan Skytteskolan är en skola med kunskap och kvalitet i fokus. På Johan Skytteskolan strävar vi efter att alla elever ska känna sig välkomna och trygga och att de känner att de har möjlighet att uppnå sin fulla potential kunskapsmässigt, emotionellt och socialt. Vi är en skola med höga förväntningar på elever och har engagerad personal och goda studieresultat. Vi arbetar för att vara en skola med möjligheter för alla och utgår från att olikheter berikar. Vi tror att alla medarbetare, i olika roller, utgör oumbärliga delar för elevernas och skolans fortsatta framgång och utveckling. Den goda lärmiljön och skolkulturen skapar vi alla tillsammans. Johan Skytteskolan är belägen i södra Älvsjö. Här går ca 1120 elever i årskurserna F-9.