Carina Broström

Skolsköterskan Åsa Leander träffas på Johan Skytteskolan alla vardagar. Öppen mottagning sker mellan kl. 08.00 - 10.00. Tiden kan komma att ändras. Övriga tider enligt överenskommelse. Huvudansvar för eleverna i åk 6 - åk 9.

 

 

Carina Broström

Befattning:
E-post:
Telefon:
076 –129 31 92