Lena Hellqvist

Skolsköterskan Lena Hellqvist träffas på Johan Skytteskolan måndag till fredag. Öppen mottagning sker oftast mellan klockan 8.00-10.00. Tiden kan komma att ändras. Övriga tider enligt överenskommelse. Huvudansvar för eleverna i åk F- åk 5.

 

Lena Hellqvist

Befattning:
E-post:
Telefon:
08-508 217 44