Rektorsbrev

Till elever, vårdnadshavare och personal vid Johan Skytteskolan

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår 2018/2019

Ett speciellt välkommen till alla nya barn, elever och vårdnadshavare/föräldrar som ska börja i våra årskurser på skolan. Vi hälsar även ny personal välkommen till skolan. Tillsammans ser vi fram mot ett nytt och lärorikt läsår fyllt av undervisning, utveckling och utmaningar!

Schemabrytande aktiviteter

Som vanligt kommer dagarna att fyllas av bildning inför framtiden och jag ser fram mot de schemabrytande aktiviteterna vi kommer att genomföra t ex: Mentorsdag/Klassens dag, Friluftsdagar, Studiebesök, Skoljogg, Bokbytardag, Orientering, Kultur- och Värdegrundsdagar. Våra elever kommer säkerligen att röna nya framgångar även detta läsår vid Skol-DM, matematiktävlingar, schackturneringar etc. Vilket spännande läsår vi har framför oss!

Skolstarten läsåret 18/19

Skolplattformen

Skolwebben ersätts med ny skolplattform i augusti 2018. Vi tar ytterligare ett steg mot en digital skola där elevens kunskapsutveckling ska stå i fokus. Vid terminsstart kommer vårdnadshavare och elever att kunna logga in på Skolplattformen som är den samlade ingången till information och kommunikation rörande ditt barns skolgång. Där kan du se allt du behöver veta om ditt barns skolgång i din mobiltelefon, dator eller surfplatta. Skolan kommer t ex att kunna publicera läxor och utflykter och man kommer även att kunna anmäla frånvaro direkt i skolplattformen.

Föräldravandring

Om du har barn på högstadiet passa då på att göra en insats för en tryggare miljö för våra barn. Vuxna som rör sig utomhus om kvällarna, där ungdomar samlas, fyller en viktig uppgift. Skolan hänvisar till: Föräldravandring i Älvsjö och länken dit är https://www.facebook.com/groups/457506820938518/?fref=ts 

Lokaler läsåret 2018/2019 och ny skolbyggnad

Färdigställande av ny skolbyggnad – Framtidens skola

I höst skriver vi in ca 1100 elever vid vår skola och det nya läsåret kommer att präglas av att vi färdigställer en av Stockholms stads framtidsskolor som kommer att stå klar augusti 2019 för åk F-6. Information kring den nya skolan publicerar vi här på Johan Skytteskolans webbplats.

I väntan på att vår nya och efterlängtade skolbyggnad för F-6 ska stå klar har vi under sommarlovet flyttat runt i verksamheten inför vårt sista år i evakueringslokaler. Har ni frågor kring det kontakta Er klasslärare/mentor.

 • Förskoleklass, årskurs 1-2 + 3B + fritidshem, Paviljongen Johan Skytteskolan
 • Årskurs 4-6 + klubben, Paviljongen Långbrodalsskolan (Asken)
 • Årskurs 7-9 + 3AC + språkundervisning, huvudbyggnaden Johan Skytteskolan

Det här är Johan Skytteskolan

Som jag tidigare skrivit så är vårt mål en fortsätt utveckling av en skola, där trygghet, kunskap och kvalité står i fokus. Där vi planerar framåt och fattar beslut utifrån en god kännedom om var den egna verksamheten befinner sig, vilka behov som finns och vilka mål vi strävar mot.

Vi bygger Johan Skytteskolan tillsammans. Johan Skytteskolan är öppen för alla och vi utgår från att olikheter berikar. Alla medarbetare, i olika roller, utgör oumbärliga delar för elevernas och skolans fortsatta framgång och utveckling. Den goda lärmiljön och skolkulturen skapas av oss alla tillsammans.

För vidare information om vårt värdegrundsarbete och våra aktiviteter hänvisar jag till skolans hemsida, skolplattformen och skolverkets hemsida. När det gäller datum för nationella prov, http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/provdatum 

Möten med vårdnadshavare

Jag vill också hälsa alla vårdnadshavare/föräldrar välkomna på höstens föräldramöten. Det är viktigt att du/ni kommer och får den information som gäller t ex undervisning, nationella prov, läxor, betyg och övriga frågor som gäller skola och fritidshem. Separat inbjudan kommer.

Föräldraråd: Vid höstens föräldramöte väljer föräldrarna representanter som säkerställer att klassen är representerad vid skolans föräldraråd. Mötena genomförs tisdagen den 23 oktober kl. 18:00-19:00 (följt av information kring den nya skolbyggnaden för den som önskar) och ett föräldraråd en tisdag i maj. Plats: Aula

Terminstider läsåret 18/19 (enstaka studiedagar tillkommer)

 • Höstterminens första dag: 20 augusti
 • Läslov: vecka 44
 • Höstterminens sista dag 21 december
 • Vårterminens första dag 9 januari
 • Sportlov (vecka 9): 25 februari-1 mars
 • Påsklov (vecka 16): 15-18 april
 • Lov vid Kristi Himmelsfärds dag: 31 maj
 • Läsåret slutar: 11 juni 2019

Vi ser fram emot ett händelserikt läsår, där våra elever, med stöd av Er vårdnadshavare och oss på skolan kommer att lära sig många nya saker. Tillsammans gör vi skillnad!

Tidigare rektorsbrev

Dela:
Kategorier: