Rektorsbrev

Läs rektorsbrevet på skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår 2019/2020

Välkomna såväl nya elever såsom sommarlovslediga elever och föräldrar till vår skola. Tillsammans ser vi fram mot ett nytt och lärorikt läsår fyllt av undervisning, utveckling och utmaningar!

Det här är Johan Skytteskolan

Som jag tidigare skrivit så är vårt mål en fortsätt utveckling av en skola, där trygghet, kunskap och kvalité står i fokus. Där vi planerar framåt och fattar beslut utifrån en god kännedom om var den egna verksamheten befinner sig, vilka behov som finns och vilka mål vi strävar mot. Vi bygger Johan Skytteskolan tillsammans. Johan Skytteskolan är öppen för alla och vi utgår från att olikheter berikar. Alla medarbetare, i olika roller, utgör oumbärliga delar för elevernas och skolans fortsatta framgång och utveckling. Den goda lärmiljön och skolkulturen skapas av oss alla tillsammans.

För vidare information om vårt värdegrundsarbete och våra aktiviteter hänvisar jag till skolans hemsida, skolplattformen och skolverkets hemsida. När det gäller datum för nationella prov, http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/provdatum 

Schemabrytande aktiviteter

Som vanligt kommer dagarna att fyllas av bildning inför framtiden och jag ser fram mot de schemabrytande aktiviteterna vi kommer att genomföra t ex: Mentorsdag/Klassens dag, Friluftsdagar, Studiebesök, Skoljogg, Bokbytardag, Orientering och Kultur- och Elevens valdagar. Våra elever kommer säkerligen att röna nya framgångar även detta läsår vid Skol-DM, matematiktävlingar, schackturneringar etc. Vilket spännande läsår vi har framför oss!

Ny skolbyggnad/Digitalisering

I höst skriver vi in ca 1180 elever vid vår skola och det nya läsåret kommer att präglas av att åk F-6 flyttar in i den nya och efterlängtade skolbyggnaden samt att alla elever åk F-9 får större tillgång till Ipads/datorer i undervisningen.  Information kring den nya skolan finns på skolans webbplats.

Värdegrund

Skolan tar ett stort kliv från hösten när det gäller digitaliseringen och vi ser redan nu ett stort behov att informera och ge både vuxna och elever verktyg för att hantera de möjligheter och risker som internet innebär, bl a så kommer Maria Dufva och genomför en föreläsning om barns utsatthet på nätet riktat till elever åk 3–9 samt vårdnadshavare (vecka 43) samt samtlig personal (aug 2019).

 
Föräldravandring

Om du har barn på högstadiet passa då på att göra en insats för en tryggare miljö för våra barn. Vuxna som rör sig utomhus om kvällarna, där ungdomar samlas, fyller en viktig uppgift. Skolan hänvisar till: Föräldravandring i Älvsjö och länken dit är https://www.facebook.com/groups/457506820938518/?fref=ts 

 

Möten med vårdnadshavare

Jag vill också hälsa alla vårdnadshavare/föräldrar välkomna till höstens föräldramöten. Det är viktigt att du/ni kommer och får den information som gäller t ex undervisning, nationella prov, läxor, betyg och övriga frågor som gäller skola och fritidshem. Separat inbjudan kommer. Eftersom skolan och vårdnadshavare/föräldrar har ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång så kommer ni i år att få ett förväntansdokument som är gemensamt för hela Staden. Föräldrars engagemang har stor betydelse för elevernas skolgång. Att visa ett positivt intresse för skolan är ett bra sätt att visa att skolan är viktig.

Föräldraråd: Vid höstens föräldramöte väljer föräldrarna representanter som säkerställer att klassen är representerad vid skolans föräldraråd. Mötena genomförs tisdagen den 23 oktober kl. 18:00-19:00 (följt av information kring den nya skolbyggnaden för den som önskar) och ett föräldraråd en tisdag i maj. Plats: Aula

 

Terminstider läsåret 19/20 (enstaka studiedagar tillkommer)

Höstterminens första dag: 19 augusti

Läslov: vecka 44

Höstterminens sista dag 19 december

Vårterminens första dag 8 januari

Sportlov (vecka 9): 24-28 februari

Påsklov (vecka 15): 6-9 april

Lov vid Kristi Himmelsfärds dag: 22 maj

Läsåret slutar: 9 juni 2020

Vi ser fram emot ett händelserikt läsår, där våra elever, med stöd av Er vårdnadshavare och oss på skolan kommer att lära sig många nya saker. Tillsammans gör vi skillnad!

 

Stig Gisslen, rektor

Johan Skytteskolan

PS! Om ni har tid över någon dag passa då på att läsa.

Dela:
Kategorier: