Rektorsbrev

Till elever, vårdnadshavare och personal vid Johan Skytteskolan

Vårterminen 2018
Fritids har öppet studiedagar och lov men är stängt under planeringsdagar.

Sportlov (vecka 9): 26 februari – 2 mars

Påsklov (vecka 14): 3–6 april

23 april bokbytardag
27 april studiedag
14 maj studiedag
Lov: 30/4 och 11/5
Läsåret slutar 8 juni

Höstterminen 2018
Planeringsdagar fritids och förskoleklass 13/8 samt 17/8

Höstterminens första dag: 20 augusti
Lov: V 44

Höstterminens sista dag: 19 december

Läslyftet

Språket är nyckeln till alla elevers lärande och det svenska språket är centralt i alla ämnen. Läsåret 18/19 kommer vi på Johan Skytteskolan att fortsätta vår satsning på Läslyftet en fortbildningsinsats för våra lärare/förskollärare. Under nästa läsår har vi kommit igång med "Digitalisering" och den riktar sig till lärare och förskollärare från förskoleklass till årskurs 9.

Gustav Fridolin tackar Johan Skytteskolan

Ett stort tack till Er alla för Ert bidrag till Operation Dagsverke, åk 6-9 och allt engagemang i övrigt under FN-dagen. Bidraget från Operation Dagsverke går i år till Namibia. https://youtu.be/Fe0lYJXkYrs

Utvärdering föräldraråd

Den 24 april kommer vi att genomföra vårt nästa föräldraråd. Frågor till utvärdering av läsåret kommer då att bifogas med dagordning.

Ny personal på plats

Vi välkomnar bitr rektor Johan Magnusson (ansvar förskoleklass och fritids) samt vår nya skolkurator Wafa Said till oss. Välkomna.

Trafiksituation vid lämning. Vänligen respektera trafikregler vid lämning/hämtning till/från skolan. Skolledningen kommer att undersöka möjligheten till att vi får extra trafikskyltar vid busshållplatsen då det ibland blir trångt mellan av- och påstigande elever och cyklister. Trafiken vid Johan Skytteskolan är mycket intensiv, speciellt 07.30-08.10.

Skolstarten läsåret 18/19 samt bygget av den nya Ekängens skola en del av Johan Skytteskolan

Nästa läsår kommer vi att organisera F-3 i skolans ordinarie paviljonger på skolgården samt huvudbyggnaden och mellanstadiet kommer att vara på Asken vid Långbrodalsskolan.
Vad har hänt hittills och vad händer under våren med bygget av den nya skolan:

Utfört november 2017-Januari 2018

- Röjning av tomt samt trädfällning.

- Sanering av mark.

- Pålning och sprängning.

- Schaktning för husgrund och ledningar.

- Uppmontering av byggbodar.

Arbeten som sker under februari 2018

- Nedmontering av bullerplank. (ersätts med byggstaket)

- Grundbottenarbeten

- Gjutning av plintar och hissgropar. Från del 4 mot del 1

- Gjutning av el-gropar

Kommande arbeten

- Installationer (el och rör i bottenplattan)

- Armering och gjutning av bottenplatta

- Start för husstommen Ca: Vecka 15

Viktig information

-Gångbanan på Svartlösavägen mot byggarbetsplatsen är avstängd och gående hänvisas till andra sidan. Avstängningen är till för allas säkerhet och måste följas!

Gymnasievalet

Boka tid med studie och yrkesvägledare dinah.gordon-sehlin@stockholm.se, telefon: 08-508 21 746, SMS till 076 12 21 746. Även om man vad man vill välja kanske Dinah har ytterligare alternativ. Meddela Dinah också om du har haft stöd här på grundskolan och du behöver ha hjälp med att informera dina nya lärare på gymnasiet. Se länkar för mer information.

www.gyantagningen.se

www.gymnasieinfo.se

www.utbildningsinfo.se

Johan Skytteskolan

Stig Gisslen, rektor

Dela:
Kategorier: