Till innehåll på sidan

Rektorsbrev

Brev till vårdnadshavare med barn inskrivna på Johan Skytteskolan

Läs rektorsbrevet på skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare

Rektorsbrev vecka 43, Läslovsbrev

Brev till vårdnadshavare med barn inskrivna på Johan Skytteskolan

Trevligt läslov

Läs så mycket du bara kan och orkar under lovet! Gå gärna in på läslov.se och få en massa bra tips. Vi kommer även att ha extra läsaktiviteter på fritids.

Skolstarten läsåret 19/20

Nu har våra drygt 1100 härliga och nyfikna elever hunnit gå 9 veckor i skolan den här terminen. Ett nytt läsår har inletts med nya utmaningar och möjligheter. Vi har förutom ordinarie skolarbete bland annat ”skoljoggat”, haft besök från Filippinerna, delat ut många datorer, flyttat in och haft invigning i ny skolbyggnad F-6, orienterat samt haft besök av Maria Dufva. Skolstarten har gått bra och eleverna har snabbt kommit igång med skolarbetet och jag tackar för det tålamod alla har haft angående flytten in i de nya lokalerna för F-6 och ett tack till Er föräldrar för att vi kunde genomföra en studiedag för åk F-6 den 8 oktober. Mycket värdefullt för oss. Även ett stort tack till Er föräldrar i åk 7-9 som föräldravandrat under hösten.

FN-dagen och Operation Dagsverke

Ett stort tack till Er alla för Ert bidrag till Operation Dagsverke, åk 6-9 och allt engagemang i övrigt under FN-dagen. Bidraget från Operation Dagsverke går i år till Filippinerna

https://unicef.se/operationdagsverke/od-2019-filippinerna

Fritids/Klubben stängd 7 januari

Observera att jullovslapparna som ni får efter läslovet ska vara inlämnade senast tisdagen den 12 november. Vi börjar vårterminen med en gemensam studiedag tisdagen den 7 januari vilket innebär att skolan inklusive fritids och klubben är stängd.

Höstterminen 2019

Höstlov: 28 oktober–1 november

F-6 stänger, kl 14.45 den 7 november gäller även fritids/klubb
Höstterminens sista dag 19 december, skolan stänger kl 12:00, gäller även fritids/klubb

Vårterminen 2020

Skolan inklusive fritids/klubb stängd 7 januari, planeringsdag för alla personal
Vårterminens första dag: 8 januari, enligt ordinarie schema
Sportlov (vecka 9): 24–28 februari
Påsklov (vecka 15): 6–9 april
Lov vid Kristi himmelsfärds dag: 22 maj
Läsåret slutar: 9 juni

Trafiksituation vid lämning F-6

Vänligen respektera trafikregler vid lämning/hämtning till/från skolan. Trafiken vid Johan Skytteskolan är mycket intensiv, speciellt kl. 07.30-08.10. OBS! Avlämning vid skolans varumottagning (via Vantörsvägen) undanbedes.

PRAO för åk 8

Snart ska våra elever i åk 8 göra sitt första besök i arbetslivet. PRAO (praktisk arbetslivsorientering) äger rum under veckorna 47-48 (18 november – 29 november). De elever som inte har hittat någon PRAO-plats kommer vi försöka hjälpa så att de får en plats. Om det blir något problem på PRAO-platserna meddela då dinah.gordon-sehlin@edu.stockholm.se eller ring Dinah Gordon-Sehlin på telefon: 08-508 21 746. SMS till 076 12 21 746.

Gymnasiemässa 2019

Gymnasiemässan är för elever i åk 8 och åk 9, https://www.gymnasiemassan.nu/. Fredagen den 22/11 kl. 11.30 går hela arbetslag 9 in med alla klasser. Du som förälder kan gärna följa med ditt barn för ytterligare ett besök under lördagen.

Gymnasievalet

Boka tid med studie och yrkesvägledare dinah.gordon-sehlin@edu.stockholm.se, telefon: 08-508 21 746, SMS till 076 12 21 746. Även om man vet vad man vill välja kanske Dinah har ytterligare alternativ. Meddela Dinah också om du har haft stöd här på grundskolan och du behöver ha hjälp med att informera dina nya lärare på gymnasiet. 

https://www.gyantagningen.se

http://www.gymnasieinfo.se/

http://www.utbildningsinfo.se/

Angående önskad ledighet

Jag vill passa på att påminna er om vår ledighetspolicy. Jag kommer bara att bevilja ledighet av särskilda skäl. Eleverna går bara 178 dagar i skolan och är lediga 187 dagar på ett år.

Elever i grundskolan har skolplikt och ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen om inte eleven har giltiga skäl att utebli. Giltiga skäl för frånvaro är exempelvis sjukdom eller beviljad ledighet. Det är rektorn som beslutar om ledighet. Rektorn får uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledigheter upp till tio dagar. På Johan Skytteskolan har skolledningen beslutat att delegera tio dagar per läsår till mentor.

I grundskolan får rektorn (eller den rektor delegerat till) bevilja en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Vad som utgör en enskild angelägenhet kan till exempel vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider.

Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Detta innebär att man ska använda bestämmelsen restriktivt. Vad synnerliga skäl kan vara måste avgöras från fall till fall och beslutas alltid av rektor.

Ett beslut om ledighet ska alltid grundas på en samlad bedömning av elevens situation oavsett längd på ledigheten. Omständigheter som kan ligga till grund är:

frånvarons längd
elevens studiesituation
möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven

Man kan inte heller generellt medge t.ex. kulturskoleaktiviteter eller andra aktiviteter som elever deltar i vid sidan av skolarbetet vid upprepade tillfällen, som t.ex. olika idrottsaktiviteter. En återkommande ledighet som ligger på samma schemaposition eller som sker på samma ämnes lektioner kan också allvarligt försvåra en elevs möjligheter att nå kunskapskraven för det ämnet.

 

Stig Gisslén, rektor

Dela:
Kategorier: