Rektorsbrev

Läs rektorsbrevet på skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare

Rektorsbrev v 51 = Jullovsbrev

Trevligt jullov

Nu är det äntligen dags för ett välbehövligt jullov. Det har varit intensiva månader och nu hoppas jag att alla elever och all personal får vila upp sig ordentligt.

Vi i skolledningen hoppas att det är glada och nöjda barn och ungdomar som kommer hem från skolan efter julavslutningen. Vi har hög trivsel och stor trygghet på vår skola och vi gör vårt yttersta för att det alltid ska vara så. Till våren kommer vi att lyfta skolans ordningsregler och drogpolicy. Den stora majoriteten av våra elever bidrar till en god studiemiljö men några få behöver stöd av oss vuxna. För att vi ska lyckas med vårt värdegrundsarbete behöver vi föräldrarnas stöd.

Terminen som gått - ett axplock

Vi har förutom ordinarie skolarbete bland annat ”skoljoggat”, haft besök från Albanien och Vitryssland, orienterat, PRAOAT samt haft spännande kulturupplevelser, ett stämningsfullt luciafirande och tomtemorgon och samlat in mest med pengar på Operation Dagsverke av alla deltagande skolor i Sverige.

Våra prioriterade områden

På Johan Skytteskolan jobbar vi på många olika sätt varje dag för att alla elever ska utvecklas och nå målen för sin utbildning, att alla elever ska har en god lärmiljö och att alla elever ska ha inflytande över, förståelse för och ta ansvar för sitt eget lärande. Utöver det dagliga arbetet har vi lyft fram några områden som vi jobbar lite extra med. Vi kallar dem prioriterade områden:

Studiero; Brukarundersökningen som genomförs varje år visar att våra elever upplever att studieron inte är tillräckligt hög och det vill vi ändra på. ”Skyttelektionen/Skyttedagen” utgör en viktig ram för det förhållningssätt och de rutiner som ger struktur åt skoldagen. Vi tror att en av förutsättningarna för studiero är att eleverna känner trygghet. Här gör vår personal och våra trygghetsgrupper ett viktigt arbete.

Extra anpassningar; Extra anpassningar innebär de anpassningar som läraren gör i klassrummet för de elever som har behov av det för att hänga med. Det kan vara extra tydliga instruktioner, stöd att planera sitt arbete eller särskilda anpassade läromedel.

Förståelse för de egna lärandet; Brukarundersökningen visar också att trots att våra elever presterar bra upplever de inte att de vet vad de behöver lära sig för att nå målen. För att öka förståelsen arbetar vi på olika anpassat till elevernas ålder och mognad med elevblad, matriser, IUP-lektioner mm.

Digitalisering; I det alltmer digitaliserade samhället står vi på Johan Skytteskolan inför två stora förändringar som kommer att innebära nya arbetssätt för oss. Införandet av Skolplattformen är det ena och att vi genom det nya hyresavtalet för digitala enheter kommer att öka antalet enheter i undervisningen för att på sikt kunna ha en enhet per elev är det andra. Vi är i början av den process dessa digitala förändringar innebär.

Terminsbetyg

Eleverna i årskurs 6-9 får nu ett terminsbetyg. Betyget är en information till elever och föräldrar om hur elevens presentationer förhåller sig till kunskapskraven aktuell termin i skolan. Betyget stämmer av vilka kunskaper eleven uppvisat till och med denna termin utifrån kunskapskraven. Kunskapskraven finns upprättade för åk 3, 6 och 9.

Bedömningen av elevens kunskaper, till exempel i årskurs 7, inriktas mot de delar av kunskapskraven som rör det som undervisningen behandlat. Det betyder att vissa av kunskapskraven inte tas med i bedömningen. Det gör också att det är möjligt för en elev att få betyg enligt hela betygsskalan. När en elev ska få sitt slutbetyg i årskurs 9 så bedöms elevens kunskaper mot hela kunskapskravet.

Vid utvecklingssamtalet under vårterminen kommer ni tillsammans med elevens klasslärare/mentor gå igenom kunskapsutveckling och då ligger bl. a. betyget till grund för era diskussioner kring elevens nya mål, vilka kunskaper dessa kräver och vilka strategier eleven ska använda för att nå sina mål.

Vår nya framtidsskola för F-6

Besök gärna vår webbsida för att ta del av hur det går i byggprocessen.

Den tidskapsel som bygget tagit emot från de engagerade eleverna på skolan är nu strategiskt placerad och inbyggd i en vägg på hemligt ställe. Denna tidskapsel innehåller brev, teckningar och lite andra hemligheter… Tanken är att vid eventuellt kommande ombyggnationer så skall tidskapseln hittas och därmed bli en del av skolans historia.

Trafiksituation vid lämning

Vänligen respektera trafikregler vid lämning/hämtning till/från skolan. Trafiken vid Johan Skytteskolan är mycket intensiv, speciellt kl. 07.30-08.10

Terminstider vårterminen 2019 (enstaka studiedagar tillkommer)

9 januari: Studiedag, Fritids/Klubben stängd

10 januari: Vårterminens första dag:

25 februari-1 mars (vecka 9): Sportlov

15-18 april (vecka 16): Påsklov

31 maj och 7 juni: Lov

11 juni 2019: Läsåret slutar

Johan Skytteskolan – Möjligheter för alla

Stig Gisslen, rektor

Johan Skytteskolan

Tidigare rektorsbrev

Dela:
Kategorier: