Rektorsbrev

Till elever, vårdnadshavare och personal vid Johan Skytteskolan

Det är spännande att börja ett nytt läsår. Det är härligt att gå på jullov och det är förväntansfullt att se fram mot en ny termin, vårterminen 2018. Ett stort tack till alla elever, föräldrar och all personal som gjort skolan till en välkomnande, utmanande, givande och lärorik miljö för våra elever under höstterminen. Vi i skolledningen återkommer i januari med ny information om organisationen för läsåret 2018/2019 eftersom att vi kommer att behöva bereda plats för en ny skolbyggnad för låg- och mellanstadiet som ska stå färdig 2019.

En förändring som elever, föräldrar och personal kommer att notera är att vi från och med onsdagen den 10 januari har några nya medarbetare hos oss och att några har slutat eller gått i pension. Bland de som kommer till oss i vår är bitr rektor Johan Magnusson med ansvar för förskoleklass/fritids/klubb som börjar den 14/2 och Wafa Said vår nya skolkurator som börjar hos oss den 19/2.

Vi bygger Johan Skytteskolan tillsammans. Johan Skytteskolan är öppen för alla och vi utgår från att olikheter berikar. Alla medarbetare, i olika roller, utgör oumbärliga delar för elevernas och skolans fortsatta framgång och utveckling. Den goda lärmiljön och skolkulturen skapas av oss alla tillsammans.

Jag vill också hälsa alla vårdnadshavare/föräldrar välkomna på vårens föräldramöten. Det är viktigt att du/ni kommer och får den information som gäller t ex undervisning, nationella prov, läxor, betyg och övriga frågor som gäller skola och fritidshem. Separat inbjudan

Föräldraråd: Vid vårens föräldraråd kommer föräldrarådsrepresentanterna att medverka med en utvärdering av läsåret. Mötet sker tisdagen den 24/4 kl 18:00-20:00 Plats: Aula

För vidare information om vårt värdegrundsarbete och våra aktiviteter hänvisar jag till skolans hemsida, skolwebb samt till skolverkets hemsida när det gäller datum för nationella prov, https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/provdatum

Om du har barn på högstadiet passa då på att göra en insats för en tryggare miljö för våra barn. Vuxna som rör sig utomhus om kvällarna, där ungdomar samlas, fyller en viktig uppgift. Vårens vandringar börjar i april. Skolan hänvisar till: Föräldravandring i Älvsjö och länken dit är https://www.facebook.com/groups/457506820938518/?fref=ts 

Lovskola: Johan Skytteskolans ambition är att erbjuda lovskola alla längre lov, utom jullovet.

Vi ser fram emot en händelserik vårtermin, där våra elever, med stöd av Er föräldrar och oss på skolan. kommer att lära sig många nya saker.

Ett axplock ur höstterminen:

http://johanskytteskolan.stockholm.se/nyheter/2017/12/04/nybyggnation-ekangens-skola

http://johanskytteskolan.stockholm.se/nyheter/2017/09/11/klass-2c-har-vunnit-1500-kr-fran-legilexi-att-kopa-bocker

https://blog.unicef.se/

Jag är en del av en stolt skolledning och från skolledningens sida vill jag tacka er föräldrar för ett fint samarbete under terminen och samtidigt önska Er alla en skön julledighet. Vi ses och hörs i januari igen! Observera att vi har studiedag 8-9/1 och att fritids/klubben är stängt den 8/1 men att fritids/klubben är öppet tisdagen den 9/1 och att onsdagen den 10/1 blir första ordinarie skoldag.

Vi önskar er alla en skön julledighet och ett Gott Nytt År! Tillsammans gör vi skillnad

Johan Skytteskolan

Stig Gisslen, rektor

Dela:
Kategorier: