Rektorsbrev

Trevligt läslov

Läs så mycket du bara kan och orkar under lovet! Gå gärna in på läslov.se och få en massa bra tips. Vi kommer även att ha extra läsaktiviteter på fritids.

Skolstarten läsåret 18/19

Nu har våra 1100 härliga och nyfikna elever hunnit gå 9 veckor i skolan den här terminen. Ett nytt läsår har inletts med nya utmaningar och möjligheter. Vi har förutom ordinarie skolarbete bland annat ”skoljoggat”, haft besök från Albanien och orienterat. Skolstarten har gått bra och eleverna har snabbt kommit igång med skolarbetet trots att vi har evakuerat halva skolan (F-6) i tillfälliga lokaler under byggnationen av framtidens skola som beräknas stå klar till hösten 2019.

FN-dagen och Operation Dagsverke

Ett stort tack till Er alla för Ert bidrag till Operation Dagsverke, åk 6-9 och allt engagemang i övrigt under FN-dagen. Bidraget från Operation Dagsverke går i år till Albanien

https://unicef.se/operationdagsverke/od-2018-albanien Annan webbplats

Föräldraråd

Minnesanteckningar från senaste föräldrarådet:

http://johanskytteskolan.stockholm.se/foraldrarad Samma webbplats

Fritids/Klubben stängd 9 januari

Observera att jullovslapparna som ni får efter läslovet ska vara inlämnade senast tisdagen den 13 november. Vi börjar vårterminen med en gemensam studiedag onsdagen den 9 januari vilket innebär att skolan inklusive fritids och klubben är stängd.

Terminstider läsåret 18/19 (enstaka studiedagar tillkommer)

Höstterminens sista dag:21 december, skolan inkl. fritids/klubb stänger kl. 12:00

Vårterminens första dag:10 januari

Sportlov (vecka 9):25 februari-1 mars

Påsklov (vecka 16):15-18 april

Lov: 31 maj och 7 juni

Läsåret slutar: 11 juni 2019

Trafiksituation vid lämning

Vänligen respektera trafikregler vid lämning/hämtning till/från skolan. Trafiken vid Johan Skytteskolan är mycket intensiv, speciellt kl. 07.30-08.10.

PRAO för åk 8

Snart ska våra elever i åk 8 göra sitt första besök i arbetslivet. PRAO (Praktisk arbetslivsorientering) äger rum under veckorna 46 – 47 (12 november – 23 november). De elever som inte har hittat någon PRAO plats kommer vi försöka hjälpa så att de får en plats. Om det blir något problem på PRAO platserna meddela då dinah.gordon-sehlin@stockholm.se eller ring Dinah Gordon-Sehlin på telefon: 08-508 21 746. SMS till 076 12 21 746.

Gymnasiemässa 2018

Gymnasiemässan är för elever i åk 8 och åk 9 (www.gymnasiemassan.nu). Vi kommer att gå hela arbetslag 9 till gymnasiemässan. Men det är bra att gå flera gånger för att få en bra överblick om vad som finns för olika gymnasieskolor. Torsdag 22 november 09.00-17.00. Fredag 23 november 09.00-16.00. Lördag 24 november 09.00-16.00 OBS! Fri entré för alla.

Gymnasievalet

Boka tid med studie och yrkesvägledare dinah.gordon-sehlin@stockholm.se, telefon: 08-508 21 746, SMS till 076 12 21 746. Även om man vet vad man vill välja kanske Dinah har ytterligare alternativ. Meddela Dinah också om du har haft stöd här på grundskolan och du behöver ha hjälp med att informera dina nya lärare på gymnasiet.  Gymnasiemässan är 22-23 november på Stockholmsmässan i Älvsjö. Här får man chans att träffa representanter från olika gymnasieskolor.

http://gyantagningen.se Annan webbplats

http://gymnasieinfo.se Annan webbplats

http://utbildningsinfo.se Annan webbplats

Angående önskad ledighet

Jag vill passa på att påminna er om vår ledighetspolicy. Jag kommer bara att bevilja ledighet av särskilda skäl. Eleverna går bara 178 dagar i skolan och är lediga 187 dagar på ett år.

Elever i grundskolan har skolplikt och ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen om inte eleven har giltiga skäl att utebli. Giltiga skäl för frånvaro är exempelvis sjukdom eller beviljad ledighet.

Det är rektorn som beslutar om ledighet. Rektorn får uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledigheter upp till tio dagar. På Johan Skytteskolan har skolledningen beslutat att delegera tre dagar per läsår till mentor/klasslärare.

I grundskolan får rektorn (eller den rektor delegerat till) bevilja en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Vad som utgör en enskild angelägenhet kan till exempel vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider.

Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Detta innebär att man ska använda bestämmelsen restriktivt. Vad synnerliga skäl kan vara måste avgöras från fall till fall och beslutas alltid av rektor.

Ett beslut om ledighet ska alltid grundas på en samlad bedömning av elevens situation oavsett längd på ledigheten. Omständigheter som kan ligga till grund är:

  • frånvarons längd
  • elevens studiesituation
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen
  • hur angelägen ledigheten är för eleven

Man kan inte heller generellt medge t.ex. kulturskoleaktiviteter eller andra aktiviteter som elever deltar i vid sidan av skolarbetet vid upprepade tillfällen, som t.ex. olika idrottsaktiviteter. En återkommande ledighet som ligger på samma schemaposition eller som sker på samma ämnes lektioner kan också allvarligt försvåra en elevs möjligheter att nå kunskapskraven för det ämnet.

Stig Gisslén

rektor

 

Tidigare rektorsbrev

Dela:
Kategorier: