Skolhälsovården

Skolsköterskan Åsa Leander träffas på Johan Skytteskolan alla vardagar. Öppen mottagning sker mellan kl. 08.00 - 10.00. Tiden kan komma att ändras. Övriga tider enligt överenskommelse. Huvudansvar för eleverna i åk 6 - åk 9. Telefon: 08- 508 217 44 eller 076 - 12 21 744

asa.leander@stockholm.se

Skolsköterskan Lena Hellqvist träffas på Johan Skytteskolan måndag till fredag. Öppen mottagning sker oftast mellan klockan 8.00-10.00. Tiden kan komma att ändras. Övriga tider enligt överenskommelse. Huvudansvar för eleverna i åk F- åk 5. Telefon: 076 –129 31 92

lena.c.hellqvist@stockholm.se

Skolkuratorn Kajsa Petersson träffas på Johan Skytteskolan måndag och onsdag  08.00 - 16.30, tisdag och torsdag 08.00 - 17.00. Telefon: 08-508 217 45 eller 076-12 21745

kajsa.petersson@​stockholm.se

Skolpsykologen Johan Mattsson träffas en - två dagar i veckan på skolan. Kontaktas via biträdande rektor Anna Dahlqvist Schiller, 076-2214 90.

johan.mattsson@stockholm.se

Skolläkare kontaktas via skolsköterskan.

 

 

Dela: