Skolhälsovården

Skolsköterskan Åsa Leander träffas på Johan Skytteskolan alla vardagar. Öppen mottagning sker mellan kl. 08.00 - 12.00. Tiden kan komma att ändras. Övriga tider enligt överenskommelse. Huvudansvar för eleverna i åk 6 - åk 9. Telefon: 08- 508 217 44 eller 076 - 122 17 44

asa.leander@stockholm.se

Skolsköterskan Lena Hellqvist träffas på Johan Skytteskolan alla vardagar. Öppen mottagning sker oftast mellan klockan 8.00-12.00. Tiden kan komma att ändras. Övriga tider enligt överenskommelse. Huvudansvar för eleverna i åk F- åk 5. Telefon: 076 –129 31 92

lena.c.hellqvist@stockholm.se

Skolkuratorn Wafa Said träffas på Johan Skytteskolan alla vardagar. Telefon: 08-508 217 45 eller 076-122 17 45

wafa.said@​stockholm.se

Skolpsykologen Johan Mattsson träffas en - två dagar i veckan på skolan. Kontaktas via biträdande rektor Anna Schiller, 076-22 14 90.

johan.mattsson@stockholm.se

Skolläkare kontaktas via skolsköterskan.

 

 

Dela: