Söka skola

Ansökan om plats på Johan Skytteskolan till kommande läsår 2019/2020 sker under perioden 15 januari - 15 februari 2019 via Stockholms stads webbplats http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Soka-skola/.

Ansökan efter skolvalsperioden för kommande läsår eller ansökan som gäller plats under innevarande läsår skickas direkt till skolan.

Söka till förskoleklass läsåret 2019/2020

Ansökan till förskoleklass sker under perioden 15 januari- 15 februari 2019 via central e-tjänst på Stockholm Stads webbplats. Mer information om relativ närhet och antagningsregler http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Soka-skola/Soka-forskoleklass-eller-direkt-till-arskurs-11/

För ytterligare information kontakta

Biträdande rektor: Johan Magnusson
E-post: johan.magnusson@stockholm.se
Telefon: 08-508 217 03
Ansvarig: Förskoleklass, fritidshem årkurs F-3 och Klubben årskurs 4-6

Söka till årskurs 1-9 läsåret 2019/2020

Ansökan till årskurs 1-9 sker under perioden 15 januari- 15 februari 2019 via central e-tjänst på Stockholm Stads webbplats. Mer information om relativ närhet och antagningsregler http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Soka-skola/Soka-skola-arskurs-1-9-/

För ytterligare information kontakta

Biträdande rektor: Ewa Marklund
E-post: ewa.marklund@stockholm.se
Telefon: 08-508 217 04
Ansvarig: Årskurs 1-6

Biträdande rektor: Annie Jansson
E-post: annie.e.jansson@stockholm.se
Telefon: 08-508 217 98
Ansvarig: Årskurs 8-9

Biträdande rektor: Anna Schiller
Epost: anna.schiller@stockholm.se
Telefon: 08-508 214 90
Ansvarig: Årskurs 7

Söka till Johan Skytteskolan utanför perioden 15 januari- 15 februari 2019

Ansökan för innevarande läsår 2018/2019 skickas direkt till skolan. Ansökan för kommande läsår 2019/2020, som sker utanför perioden 15 januari- 15 februari 2019 skickas också direkt till skolan. Ansökningsblankett finns på Stockholms stads webbplats.

Vi har en handläggningstid på cirka 1-2 veckor innan vi återkopplar om platstillgänglighet och erbjuder plats utifrån urvalgrunderna om ledig plats skulle uppstå. Ansökningsblanketter som skickas in löpande sparas under pågående läsår, söker man för nytt läsår och ny årskurs måste ny ansökan skickas in.

För ytterligare information kring administration av ansökningar kontakta

Bita Mokhtari
E-post: bita.mokhtari@stockholm.se
Telefon: 08-508 218 74

Dela: