Till innehåll på sidan

Söka skola

Vi har lediga platser i förskoleklass till hösten 2020. Vi har enstaka lediga platser i andra årskurser till hösten men inte i årskurs 7. Ansökan efter skolvalsperioden den 15 februari för kommande läsår 2020/2021 eller ansökan som gäller plats under innevarande läsår vårterminen 2020 skickas direkt till skolan. Ansökan om plats på Johan Skytteskolan till läsåret 2021/2022 sker under perioden 15 januari - 15 februari 2021.

Söka till förskoleklass läsåret 2020/2021

Ansökningsperioden är över. Vi har platser kvar i förskoleklass. Ansökan skickas direkt till skolan.

Ansökningsblankett (länk till Stockholms stads webbplats)

Ansökan till förskoleklass sker under perioden 15 januari- 15 februari 2020 via central e-tjänst på Stockholm Stads webbplats. Mer information om relativ närhet och antagningsregler finns att läsa på Stockholm stads webbplats (annan webbplats)

För ytterligare information kontakta

Biträdande rektor: Johan Magnusson
E-post: johan.magnusson@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 217 03
Ansvarig: Förskoleklass, fritidshem årskurs F-3 och Klubben årskurs 4-6

Söka till årskurs 1-9 läsåret 2020/2021

Ansökningsperioden är över. Vi har enstaka platser kvar men inte i årskurs 7. Ansökan skickas direkt till skolan.

Ansökningsblankett (länk till Stockholms stads webbplats)

Ansökan till årskurs 1-9 sker under perioden 15 januari- 15 februari 2020 via central e-tjänst på Stockholm Stads webbplats. Mer information om relativ närhet och antagningsregler finns att läsa på Stockholm stads webbplats (annan webbplats)

För ytterligare information kontakta

Biträdande rektor: Ewa Marklund
E-post: ewa.marklund@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 217 04
Ansvarig: Årskurs 1-6

Biträdande rektor: Ann Gustavsson
E-post: ann.v.gustavsson@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 217 98
Ansvarig: Årskurs 8 & 9

Biträdande rektor: Anna Schiller
E-post: anna.schiller@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 214 90
Ansvarig: Årskurs 7 och EHT

Söka till Johan Skytteskolan utanför perioden 15 januari- 15 februari 2020

Ansökan för innevarande läsår 2019/2020 skickas direkt till skolan. Ansökan för kommande läsår 2020/2021, som sker utanför perioden 15 januari- 15 februari 2020 skickas också direkt till skolan. Ansökningsblankett finns på Stockholms stads webbplats.

Vi har en handläggningstid på cirka 1-2 veckor innan vi återkopplar om platstillgänglighet och erbjuder plats utifrån urvalgrunderna om ledig plats skulle uppstå. Ansökningsblanketter som skickas in löpande sparas under pågående läsår, söker man för nytt läsår och ny årskurs måste ny ansökan skickas in.

För ytterligare information kring administration av ansökningar kontakta

Pia Gräslund
E-post: pia.graslund@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 218 74

Dela: