Till innehåll på sidan

Specialkost

Medicinsk specialkost

Utbildningsförvaltningen har beslutat om anvisningar för skolors hantering av specialkost. Anvisningarna gäller från och med höstterminen 2018. För att en elev ska serveras specialkost måste vårdnadshavaren ha fyllt i och lämnat in till skolan en blankett tillsammans med ett läkarintyg, psykologintyg eller utdrag ur läkarjournal, om elevens behov av specialkost framgår i journalanteckningarna, som styrker elevens behov av specialkost.

Endast elever som lämnar in intyg ska serveras specialkost i skolan

För att en elev ska serveras specialkost i skolan krävs att vårdnadshavare ska fylla i den blankett som utbildningsförvaltningen har tagit fram och som finns att nå via alla skolors webbsidor och på stockholm.se. Blanketten ska vara rätt ifylld och ett läkarintyg/psykologintyg eller utdrag ur läkarjournal, om elevens behov av specialkost framgår i journalanteckningarna ska bifogas. Intyg med fastställd diagnos ska komma från behandlande legitimerad läkare/psykolog. Intyg från skolsköterska godtas ej. Om det finns akutmedicin ska detta anges och det ska bifogas instruktioner för dosering, var medicinen förvaras och hur den skall ges på bästa sätt. Pågår det en utredning av elevens allergi räcker det med ett intyg från behandlande läkare.
Vårdnadshavare lämnar en ny blankett för specialkost till skolan vid skolstart varje hösttermin om elevens behov av specialkost kvarstår. Läkarintyg behöver däremot endast lämnas in en enda gång och följer med under elevens hela skolgång, förutsatt att det inte sker några förändringar. 

Vårdnadshavaren ska omedelbart meddela utsedd kontaktperson på skolan om förändringar i kosten sker och fylla i ny specialkostblankett om det tillkommer specialkost.

Läs hela anvisningarna här:

Stockholms stads hantering av medicinsk specialkost.pdf

Länk till specialkostblankett:

Specialkostblankett-med läkarintyg.pdf

Dela: