idrottshall

Antal: 1

  • Ny idrottshall

    En ny idrottshall håller på att uppföras på Västerängsvägen. Den nya byggnaden kommer att stå klar till höstterminens början 2020.

    På Johan Skytteskolans webbplats kommer information om byggets framskridande att publiceras.

    Kategorier: