medicinsk specialkost

Antal: 1

  • Specialkost

    Utbildningsförvaltningen har beslutat om anvisningar för skolors hantering av specialkost. Anvisningarna gäller från och med höstterminen 2018. För att en elev ska serveras specialkost måste vårdnadshavaren ha fyllt i och lämnat in en blankett tillsammans med ett intyg, som styrker elevens behov av specialkost, till skolan. Endast elever som lämnar in intyg ska serveras specialkost i skolan

    Kategorier: