skolbibliotek

Antal: 1

  • Studiecenter

    I Studiecentret får eleverna arbeta med skolarbete eller läxor under ledning av lärare och/eller annan skolpersonal.

    Årskurs 7-9 Studiecenter läsår 2019/2020

    Tisdagar 15:00-16:30 i biblioteket på Johan Skytteskolan, Västerängsvägen 21.