Söka skola

Antal: 1

 • Söka skola

  Vi har lediga platser i förskoleklass till hösten 2020. Vi har enstaka lediga platser i andra årskurser till hösten men inte i årskurs 7. Ansökan efter skolvalsperioden den 15 februari för kommande läsår 2020/2021 eller ansökan som gäller plats under innevarande läsår vårterminen 2020 skickas direkt till skolan. Ansökan om plats på Johan Skytteskolan till läsåret 2021/2022 sker under perioden 15 januari - 15 februari 2021.

  Vi har lediga platser i förskoleklass till hösten 2020. Vi har enstaka lediga platser i andra årskurser till hösten men inte i årskurs 7.

  Ansökan efter skolvalsperioden den 15 februari för kommande läsår 2020/2021 eller ansökan som gäller plats under innevarande läsår vårterminen 2020 skickas direkt till skolan.

  Ansökan om plats på Johan Skytteskolan till läsåret 2021/2022 sker under perioden 15 januari - 15 februari 2021. Vi tar främst emot elever i förskoleklass och i årskurs 7 men har också enstaka platser i andra årskurser åk 1-5.

  Under innevarande läsår (19/20) har vi fullt i samtliga årskurser och har därför inte möjlighet att erbjuda nya elever plats på Johan Skytteskolan. Ni är välkommen att skicka in en ansökan till skolan, vi behåller den under läsår 19/20 och erbjuder plats utifrån urvalgrunderna om ledig plats skulle uppstå.