Trivsel på Johan Skytteskolan

Trivsel och goda resultat

Johan Skytteskolans undervisning erbjuder en bra grund för vidare studier. Skolans elever har resultat och genomsnittsbetyg som ligger över riksgenomsnittet.

Eleven träffar sin mentor på schemalagd mentorstid en gång i veckan.

Vår rastverksamhet skapar trygghet och meningsfulla aktiviteter under hela skoldagen året runt. Vi arbetar aktivt med att motverka all form av kränkande behandling genom våra Tryghetsgrupper och skolan har hjälp av Friends med utbildning med mera

 

Johan Skytteskolans trivselregler:

Vi visar respekt och hänsyn mot varandra

Vi hjälps alla åt att skapa en skola där alla känner sig trygga

Vi tar alla ansvar för att hålla vår skola hel, ren och snygg

 

Framtaget våren 2011 tillsammans med personal, elever och föräldrar på Johan Skytteskolan

 

Dela:
Kategorier: