Till innehåll på sidan

Trygghetsarbete

Trygghetsarbete

Johan Skytteskolan skall vara en trygg och trivsam skola där eleven ges optimala förutsättningar att utvecklas kunskapsmässigt, socialt och emotionellt. Vi arbetar därför långsiktigt och förebyggande med värdegrund-, mångfald- och HBTQ-frågor. Vi satsar på ett tvärprofessionellt trygghetsarbete och kommer även fortsättningsvis att arbeta kring begreppen intolerans, normkritik och värdegrund/bemötande.

Trygghetsgruppen arbetar aktivt i vardagen för att förebygga diskriminering och kränkande behandling och för att skapa ett trivsamt klimat för alla elever. Trygghetsgruppen har en tydlig arbetsgång.

Samarbeten

Johan Skytteskolan arbetar utifrån skolans likabehandlingsplan för åk F-9. Vi arbetar aktivt med att motverka all form av kränkande behandling.  I vårt arbete har vi hjälp av Friends med kartläggning och analys.

För att övergången mellan åk 6 och 7 ska bli så bra som möjligt för eleverna startade vi 2016 MVP (Mentorer i våldsprevention) tillsammans med Älvsjö stadsdel i samarbete med MÄN. Projektet innebär att elever och lärare få en utbildning i programmet som fokuserar på framförallt normkritiska frågor och våldsprevention. Eleverna genomför projektet tillsammans med sin klass och får därigenom kunskaper om frågorna även möjlighet att snabbare känna en trygghet med sina nya klasskamrater.

Johan Skytteskolans trivselregler

  • Vi visar respekt och hänsyn mot varandra
  • Vi hjälps alla åt att skapa en skola där alla känner sig trygga
  • Vi tar alla ansvar för att hålla vår skola hel, ren och snygg

Framtaget våren 2011 tillsammans med personal, elever och föräldrar på Johan Skytteskolan

johan_skytteskolans_trivselregler.pdf - Länk till dokument

Likabehandlingsplan 2018-2019 Johan Skytteskolan - Länk till dokument

 

Dela: