Till innehåll på sidan

Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppen arbetar aktivt i vardagen för att förebygga diskriminering och kränkande behandling och för att skapa ett trivsamt klimat för alla elever. Skolan har två trygghetsgrupper som träffas varje vecka för att följa upp trygghetsärenden som har kommit till deras kännedom. Om man som elev inte vill prata direkt med någon vuxen om något som har inträffat kan man ringa till Trygghetsgruppen och berätta om man känner sig illa behandlade eller om man vet om att någon av kamraterna far illa, hemma eller i skolan.

Även vårdnadshavare som har uppfattat att något gått på tok bland eleverna kan höra av sig.

Trygghetsgruppen arbetar för allas bästa i skolan.

Trygghetsgruppen för åk 7 - 9 

Telefonnummer: 08-508 218 98

Kontaktperson: Annie Jansson

Trygghetsgruppen åk F-6

Telefonnummer: 08-508 217 04

Kontaktperson: Ewa Marklund

 

Dela: