Till innehåll på sidan

Värdegrund

En bra skola för alla

Stadens vision 2040 anger att alla barn i Stockholm får sin rätt till en bra utbildning tillgodosedd oavsett bakgrund. För oss på Johan Skytteskolan innebär det att vår skola är öppen för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är vårt fokus. 

Johan Skytteskolan har långsiktigt arbetat med att utveckla undervisningen för att höja den enskilde elevens resultat. Förutom satsningen på det kollegiala lärandet och Stockholmslyftet i matematik och det pågående läslyftet tror vi att vårt värdegrundsarbete, ”Öppen för alla” bidragit till våra fina resultat.

Förutom att våra lärare har höga förväntningar på att alla elever ska nå goda resultat och utveckla sin fulla potential så arbetar vi för att kompetensutveckla personal och elever i diskrimineringsgrunderna och hur jag förhåller mig till mig själv och andra. Allt för att möjliggöra att eleverna vid vår skola kan förverkliga sina drömmar. Så bli inte förvånade om ni ser att regnbågsflaggan är hissad på vår skola som en symbol för att vi erbjuder en skola med ambitionerna att vara bra för alla.

Läs gärna vår likabehandlingsplan

 

 

Dela: