Start

Välkommen till Johan Skytteskolan!

Johan Skytteskolan är en grundskola med kunskap och kvalitet i fokus. På Johan Skytteskolan strävar vi efter att alla elever ska känna sig välkomna och trygga och att de känner att de har möjlighet att uppnå sin fulla potential kunskapsmässigt, emotionellt och socialt. Vi är en skola med höga förväntningar på elever och har engagerad personal och goda studieresultat.  

Vi arbetar för att vara öppen för alla och utgår från att olikheter berikar. Vi tror att alla medarbetare, i olika roller, utgör oumbärliga delar för elevernas och skolans fortsatta framgång och utveckling. Den goda lärmiljön och skolkulturen skapar vi alla tillsammans.

Johan Skytteskolan är belägen i södra Älvsjö. Här går ca 1050 elever i årskurserna F-9.

Nyheter

Söka skola

Ansökan om plats på Johan Skytteskolan till kommande läsår 2019/2020 sker under perioden 15 januari - 15 februari 2019.

Ansökan efter skolvalsperioden för kommande läsår eller ansökan som gäller plats under innevarande läsår skickas direkt till skolan.

Frånvaroanmälan

Anmäl frånvaro varje dag barnet är frånvarande.

Vårdnadshavare anmäler frånvaro.

Årskurs F-3 - sms eller telefonsvarare

Årskurs 4-9 - Skolplattformen eller frånvaroapp

Studiecenter

I Studiecentret får eleverna arbeta med skolarbete eller läxor under ledning av lärare och/eller annan skolpersonal.

Åk 4-6 Studiecenter läsår 2018/2019

Måndag 15:00 - 16:00
Torsdag 15:00 - 16:00
I 5A:s klassrum på Asken.

Åk 7-9 Studiecenter läsår 2018/2019

Tisdagar 14:00-15:00 i biblioteket på Johan Skytteskolan.

     

 

 

 

Jobba hos oss!

Fasaden har börjat komma på plats på den nya skolbyggnaden

Nya skolbyggnaden

SISAB bygger en ny skolbyggnad som går under arbetsnamet Ekängens skola.

Vi kommer löpande uppdatera information kring bygget här.

Framtidens skola - där det traditionella möter framtiden!

Ny idrottshall vy från väster

Ny idrottshall

En ny idrottshall håller på att uppföras på Västerängsvägen. Den nya byggnaden kommer att stå klar till höstterminens början 2020.

På Johan Skytteskolans webbplats kommer information om byggets framskridande att publiceras.

Kalender

  • Heldag Studiedag

    Beskrivning: Elever lediga. Fritids och klubb har öppet.

  • Heldag Komma-i-kapp-dag åk 6-9
  • Heldag Vårfest åk 9
  • Heldag Lov

    Beskrivning: Elever och lärare lediga. Fritids och klubb har öppet

Dagens mat

I kalendern hittar du dagens mat och vad vi ska äta i morgon.