Till innehåll på sidan

Start

Johan Skytteskolan är en grundskola med årskurser från förskoleklass till och med årskurs 9.

Välkommen till Johan Skytteskolan!

På Johan Skytteskolan ska alla elever känna sig välkomna och trygga. Vi vill ge alla elever möjligheter att lyckas och uppnå sin fulla potential kunskapsmässigt, emotionellt och socialt. 

Vi är en skola med höga förväntningar på elever och vi har engagerad personal och goda studieresultat.  

”Alla elever är allas elever" är en ledstjärna i vårt arbete och grunden för vår syn på våra elever.

Arbetet med att skapa trygghet och studiero präglar verksamheten under hela skoldagen och fritidsverksamheten.

Vi välkomnar och bejakar olikheter och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor.

Vi tror att alla medarbetare, i olika roller, utgör oumbärliga delar för elevernas och skolans fortsatta framgång och utveckling. Den goda lärmiljön och skolkulturen skapar vi alla tillsammans.

 

Johan Skytteskolan är belägen i södra Älvsjö. Här går ca 1150 elever i årskurserna F-9. Skolan består av två separata men närliggande byggnader, en för årskurserna 7-9 och en helt nybyggd skola för förskoleklass till och med årskurs 6.

Interiör julpyntad balkong i ljushall

Johan Skytteskolan F-6

Den nya skolbyggnaden för elever i förskoleklass till och med årskurs 6 är byggd med en hemvist för varje årskurs. En hemvist är som en mindre skola i den större skolan.

Nyheter

Frånvaroanmälan

Anmäl frånvaro varje dag barnet är frånvarande. Vårdnadshavare anmäler frånvaro. Årskurs F-9 - Skolplattformen eller frånvaroapp

Interiör nya idrottshallen

Ny idrottshall

En ny idrottshall har just öppnats på Västerängsvägen. Sisab har fått uppdraget att bygga idrottshallen av Utbildningsförvaltningen.

Söka skola

Om du inte har fått plats på Johan Skytteskolan men vill söka en eventuell restplats hos oss ska du skicka in en ny ansökan på blankett till oss senast den 20 april.

Barns teckningar uppsatta på en vägg

Om förskoleklass på Johan Skytteskolan

När du har fått besked om att ditt barn fått en plats i förskoleklass kommer du att få information skickad hem. Höstterminen inleds med inskolning. I förskoleklass arbetar vi med fem övergripande kunskapsområden som återges i läroplanen.

Trivsel och trygghet i förskoleklass

Johan Skytteskolans elever i förskoleklass känner sig trygga och trivs bra i skolan. Vi har utvecklat trygga rutiner och funnit bra arbetssätt i vår nya skolmiljö och det syns på svaren i 2020 års brukarundersökning.

Invändig trappa med räcke brydd med ballonger

Inför årskurs 7 på Johan Skytteskolan

Välkommen att ansöka om plats i årskurs 7 på Johan Skytteskolan inför höstterminen 2021! Ta del av vår presentation av skolan och skolvalsprocessen. Delta i vår digitala frågestund!

Bild på en portfölj och en penna

Jobba hos oss

Lediga tjänster på Johan Skytteskolan, tillsvidare eller längre vikariat, utannonseras på Stockholms stads webbplats. Vi söker ständigt er som vill vikariera under kortare perioder. Kontakta oss gärna!

Kalender

Det är problem med visning av dagens kalender. Klicka på länken "Till kalendern" för att se veckans händelser.

Ingress: 
Johan Skytteskolan är en grundskola med årskurser från förskoleklass till och med årskurs 9.