Start

Välkommen till Johan Skytteskolan!

Johan Skytteskolan är en grundskola med kunskap och kvalitet i fokus. På Johan Skytteskolan strävar vi efter att alla elever ska känna sig välkomna och trygga och att de känner att de har möjlighet att uppnå sin fulla potential kunskapsmässigt, emotionellt och socialt. Vi är en skola med höga förväntningar på elever och har engagerad personal och goda studieresultat.  

Vi arbetar för att vara öppen för alla och utgår från att olikheter berikar. Vi tror att alla medarbetare, i olika roller, utgör oumbärliga delar för elevernas och skolans fortsatta framgång och utveckling. Den goda lärmiljön och skolkulturen skapar vi alla tillsammans.

Johan Skytteskolan är belägen i södra Älvsjö. Här går ca 1050 elever i årskurserna F-9.

Nyheter

Söka skola

Ansökan om plats på Johan Skytteskolan till kommande läsår 2020/2021 sker under perioden 15 januari - 15 februari 2020.

Just nu har vi fullt i samtliga årskurser och har därför inte möjlighet att erbjuda nya elever plats på Johan Skytteskolan. Ni är välkommen att skicka in en ansökan till skolan, vi behåller den under läsår 19/20 och erbjuder plats utifrån urvalgrunderna om ledig plats skulle uppstå. Inkomna ansökningar mellan juni-juli hanteras tidigast andra veckan i augusti.

Ansökan efter skolvalsperioden för kommande läsår eller ansökan som gäller plats under innevarande läsår skickas direkt till skolan.

Frånvaroanmälan

Anmäl frånvaro varje dag barnet är frånvarande.

Vårdnadshavare anmäler frånvaro.

Årskurs F-9 - Skolplattformen eller frånvaroapp

Studiecenter

I Studiecentret får eleverna arbeta med skolarbete eller läxor under ledning av lärare och/eller annan skolpersonal.

Åk 4-6 Studiecenter läsår 2018/2019

Måndag 15:00 - 16:00
Torsdag 15:00 - 16:00
I 5A:s klassrum på Asken.

Åk 7-9 Studiecenter läsår 2018/2019

Tisdagar 14:00-15:00 i biblioteket på Johan Skytteskolan.

     

 

 

 

Jobba hos oss!

Nya skolbyggnaden i maj 2019

Nya skolbyggnaden

SISAB bygger en ny skolbyggnad som går under arbetsnamet Ekängens skola.

Vi kommer löpande uppdatera information kring bygget här.

Framtidens skola - där det traditionella möter framtiden!

Ny idrottshall

En ny idrottshall håller på att uppföras på Västerängsvägen. Den nya byggnaden kommer att stå klar till höstterminens början 2020.

På Johan Skytteskolans webbplats kommer information om byggets framskridande att publiceras.

Kalender

Det är problem med visning av dagens kalender. Klicka på länken "Till kalendern" för att se veckans händelser.

Dagens mat

I kalendern hittar du dagens mat och vad vi ska äta i morgon.